Jezyki
Polska
        
Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek

Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek


[NAT 02276]
€ 39.00    € 25.90  
Ilosc:  

Natrol Yohimbe Bark - 500 mg - 90 kapsulek


* Jest to afrodyzjak zarówno dla méžczyzn jak i kobiet.
* Može byç stosowane do zwalczania impotencji.
* To okazalo sié byç skutecznym przeciwutleniaczem.
* Pomaga zapobiegaç zatkane tétnice.
* Pomaga sessuli wydajnošç i wzrost popédu plciowego.
* To okazalo sié przydatne w zapobieganiu ataków serca.

Johimbina to rošlina pochodzi z Afryki Poludniowej, powszechnie znany z wlašciwošci wynika afrodyzjak. Jest pobierany z wewnétrznej kory tropikalnej Afryki Zachodniej (Corynanthe Yohimbe). Przez wieki, czystej kory byl užywany jako tonik do zwiékszenia seksualnej przyjemnošci i wladzy.

Johimbina zostala odkryta i užytych do jego afrodyzjaku przez Pigmeje i Buszmeni w Afryce Zachodniej, gdzie rošnie naturalnie. Plemion Bantu z Afryki Zachodniej nadal go užywaç do jego pozorna wlašciwošci afrodyzjaku. Te plemiona Afryki Zachodniej z niego korzystaç takže w leczeniu goráczki, kaszlu i trád. Byl równiež užywany do žrenic, chorób serca, jak i znieczuleniu miejscowym.

W XIX wieku czéšç niemieckich misjonarzy znaleziono Yohimbe podczas gdy w Afryce Zachodniej i przywiezione do Europy, gdzie rozprzestrzenia sié bardzo szybko.

W 1960 roku Food and Drug Administration oglosila kilka testów na yohimbe ustalenia wplywu jako afrodyzjak. Naukowcy odkryli, že yohimbe rzeczywišcie jest mocny i skuteczny afrodyzjak, zwlaszcza dla méžczyzn. Badania te równiež, že Johimbina przyczynia sié do zwiékszenia zmysl dotyku i zapewnia uczucie stymulowanie wzdluž krégoslupa.

Johimbina od lat jednym z najczéšciej suplementy zarówno dla méžczyzn jak i kobiet. Przyjmowany, cialo przemienia go w johimbina, które jest dostosowane do krwiobiegu. Johimbina, alkaloid, jest glównym skladnikiem aktywnym yohimbe.

Jego popularnošç zostala zbudowana nie tylko jego skutki jako afrodyzjak, ale takže dlatego, že niedawne badania wykazaly, že jest to zielarz z silnym przeciwutleniaczem. Badania wykazaly, že jest to rozszerzajáce naczynia krwionošne, co oznacza, že zwiéksza naplyw krwi do koñczyn i przydatki. Innymi slowy, mogá byç skuteczne w leczeniu impotencji i može równiež zwiékszyç bodžce seksualne (libido) zarówno u méžczyzn jak i kobiet.

Ponadto stwierdzono, že pomaga yohimbe zapobiegania zatykaniu naczyñ krwionošnych prowadzácych do dysfunkcji miéšnia sercowego i udarów mózgu. Johimbina nie tylko pomaga méžczyznom w celu zwiékszenia sprawnošci seksualnej i libido i zapobiegaç atakom serca, ale takže okazal sié przydatny do zmniejszenia syntezy tluszczów w organizmie, przez zwiékszenie mobilnošci kwasów tluszczowych.

W podwójnie šlepá próbá przeprowadzone na 182 méžczyzn z zaburzeniami erekcji, którym podawano 42 mg / dobé yohimbe. W ciágu 1 miesiáca, 34% uczestników badania zglosily lácznie odzyskiwania funkcji seksualnych, a 24% nie bylo czéšciowá odpowiedž.

W innym sudio przeprowadzono na 48 méžczyzn z zaburzeniami impotencja, 46% widzialo na poprawé funkcji seksualnych, w badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda w Yorkshire, w 90% badanej grupy w mniej 1 godziny odnotowano wzrost požádania seksualnego.

Wreszcie, w poprzednim badaniu przeprowadzonym w Niemczech w 1977 r., podawano 30 mg / dobé yohimbe do 86 pacjentów z zaburzeniami erekcji, przez okres ošmiu tygodni. 71% uczestników odpowiedzialo z ogólná poprawé funkcji seksualnych i libido.

Ci, którzy uzyskaç maksimum korzyšci z integracji yohimbe, którzy cierpiá na impotencjé czy stany depresji. Nie wspominajác juž o kulturystów i sportowców, którzy chcá mieç žoládek "rzežbione" i / lub zdrowe serce.

Osoby bioráce Yohimbe powinny unikaç produktów zawierajácych tyraminy, takich jak ser, czerwone wino lub wátroby, które zawierajá tyraminy. Byloby lepiej, aby uniknáç tych produktów przy podejmowaniu Yohimbe. Ponadto, naležy unikaç przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych takich jak Prozac w zwiázku z johimbiny, ješli nie šcišle monitorowany przez lekarza.

Uzupelnienie Fakty
Porcja: 1,00 Cap
Porcji w opakowaniu: 90

Johimbina Bark 500 mg

Inne skladniki: želatyna, stearynian magnezu

wolny
Droždžy, pszenicy, kukurydzy, mleka, jaj, soi, glutenu, sztucznych barwników i aromatów, cukru, skrobi i konserwantów.

.

Zalecane dawkowanie: 1 kapsulka do trzech razy dziennie z posilkami. Nie przekraczaç zalecanej dawki.

Ostrzeženie: Nie užywaj tego produktu ježeli istnieje ryzyko lub leczonych na nadcišnienie tétnicze, choroby serca, nerek, tarczycy lub psychiatryczne, ješli cierpiá z powodu léku, depresji, zaburzeñ zajécia lub udaru mózgu.

Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek
Vitamass
Manufactured by: Natrol
€25.90 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.