Jezyki
Polska
        
Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek

Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek


[NAT 02276]
€ 39.00    € 25.90  
Ilosc:  

Natrol Yohimbe Bark - 500 mg - 90 kapsulek


* Jest to afrodyzjak zarówno dla méžczyzn jak i kobiet.
* Može byē stosowane do zwalczania impotencji.
* To okazalo sié byē skutecznym przeciwutleniaczem.
* Pomaga zapobiegaē zatkane tétnice.
* Pomaga sessuli wydajnošē i wzrost popédu plciowego.
* To okazalo sié przydatne w zapobieganiu ataków serca.

Johimbina to rošlina pochodzi z Afryki Poludniowej, powszechnie znany z wlašciwošci wynika afrodyzjak. Jest pobierany z wewnétrznej kory tropikalnej Afryki Zachodniej (Corynanthe Yohimbe). Przez wieki, czystej kory byl užywany jako tonik do zwiékszenia seksualnej przyjemnošci i wladzy.

Johimbina zostala odkryta i užytych do jego afrodyzjaku przez Pigmeje i Buszmeni w Afryce Zachodniej, gdzie rošnie naturalnie. Plemion Bantu z Afryki Zachodniej nadal go užywaē do jego pozorna wlašciwošci afrodyzjaku. Te plemiona Afryki Zachodniej z niego korzystaē takže w leczeniu gorįczki, kaszlu i trįd. Byl równiež užywany do žrenic, chorób serca, jak i znieczuleniu miejscowym.

W XIX wieku czéšē niemieckich misjonarzy znaleziono Yohimbe podczas gdy w Afryce Zachodniej i przywiezione do Europy, gdzie rozprzestrzenia sié bardzo szybko.

W 1960 roku Food and Drug Administration oglosila kilka testów na yohimbe ustalenia wplywu jako afrodyzjak. Naukowcy odkryli, že yohimbe rzeczywišcie jest mocny i skuteczny afrodyzjak, zwlaszcza dla méžczyzn. Badania te równiež, že Johimbina przyczynia sié do zwiékszenia zmysl dotyku i zapewnia uczucie stymulowanie wzdluž krégoslupa.

Johimbina od lat jednym z najczéšciej suplementy zarówno dla méžczyzn jak i kobiet. Przyjmowany, cialo przemienia go w johimbina, które jest dostosowane do krwiobiegu. Johimbina, alkaloid, jest glównym skladnikiem aktywnym yohimbe.

Jego popularnošē zostala zbudowana nie tylko jego skutki jako afrodyzjak, ale takže dlatego, že niedawne badania wykazaly, že jest to zielarz z silnym przeciwutleniaczem. Badania wykazaly, že jest to rozszerzajįce naczynia krwionošne, co oznacza, že zwiéksza naplyw krwi do koñczyn i przydatki. Innymi slowy, mogį byē skuteczne w leczeniu impotencji i može równiež zwiékszyē bodžce seksualne (libido) zarówno u méžczyzn jak i kobiet.

Ponadto stwierdzono, že pomaga yohimbe zapobiegania zatykaniu naczyñ krwionošnych prowadzįcych do dysfunkcji miéšnia sercowego i udarów mózgu. Johimbina nie tylko pomaga méžczyznom w celu zwiékszenia sprawnošci seksualnej i libido i zapobiegaē atakom serca, ale takže okazal sié przydatny do zmniejszenia syntezy tluszczów w organizmie, przez zwiékszenie mobilnošci kwasów tluszczowych.

W podwójnie šlepį próbį przeprowadzone na 182 méžczyzn z zaburzeniami erekcji, którym podawano 42 mg / dobé yohimbe. W ciįgu 1 miesiįca, 34% uczestników badania zglosily lįcznie odzyskiwania funkcji seksualnych, a 24% nie bylo czéšciowį odpowiedž.

W innym sudio przeprowadzono na 48 méžczyzn z zaburzeniami impotencja, 46% widzialo na poprawé funkcji seksualnych, w badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda w Yorkshire, w 90% badanej grupy w mniej 1 godziny odnotowano wzrost požįdania seksualnego.

Wreszcie, w poprzednim badaniu przeprowadzonym w Niemczech w 1977 r., podawano 30 mg / dobé yohimbe do 86 pacjentów z zaburzeniami erekcji, przez okres ošmiu tygodni. 71% uczestników odpowiedzialo z ogólnį poprawé funkcji seksualnych i libido.

Ci, którzy uzyskaē maksimum korzyšci z integracji yohimbe, którzy cierpiį na impotencjé czy stany depresji. Nie wspominajįc juž o kulturystów i sportowców, którzy chcį mieē žolįdek "rzežbione" i / lub zdrowe serce.

Osoby biorįce Yohimbe powinny unikaē produktów zawierajįcych tyraminy, takich jak ser, czerwone wino lub wįtroby, które zawierajį tyraminy. Byloby lepiej, aby uniknįē tych produktów przy podejmowaniu Yohimbe. Ponadto, naležy unikaē przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych takich jak Prozac w zwiįzku z johimbiny, ješli nie šcišle monitorowany przez lekarza.

Uzupelnienie Fakty
Porcja: 1,00 Cap
Porcji w opakowaniu: 90

Johimbina Bark 500 mg

Inne skladniki: želatyna, stearynian magnezu

wolny
Droždžy, pszenicy, kukurydzy, mleka, jaj, soi, glutenu, sztucznych barwników i aromatów, cukru, skrobi i konserwantów.

.

Zalecane dawkowanie: 1 kapsulka do trzech razy dziennie z posilkami. Nie przekraczaē zalecanej dawki.

Ostrzeženie: Nie užywaj tego produktu ježeli istnieje ryzyko lub leczonych na nadcišnienie tétnicze, choroby serca, nerek, tarczycy lub psychiatryczne, ješli cierpiį z powodu léku, depresji, zaburzeñ zajécia lub udaru mózgu.

Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek
Vitamass
Manufactured by: Natrol
€25.90 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.