Jezyki
Polska
        
Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek

Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek


[GN 3070]
€ 34.50    € 24.90  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Witamina K - 100 mcg 100 tabletek

Korzyšci zdrowotne wynikajįce z Witamina K

• Obsluga Bone Zdrowia.
• Obsluga Zdrowia krįženia.
• Reguluje normalne krzepniécie krwi.
• Obsluga zdrowego ukladu krįženia.

Witamina K jest niezbédne do tworzenia protrombiny, która jest niezbédna do normalnego krzepniécia krwi. Witamina K jest równiež doskonalym towarzyszem wapnia i witaminy D

suplementów.

Witamina K odgrywa istotnį rolé w metabolizmie krzepniécia krwi i košci (karboksylacji osteokalcyny). Wysokie stéženia osteokalcyny i niskie undercarboxylated

stéženia witaminy K, ma zwiįzek ze zmniejszeniem géstošci mineralnej košci i zwiékszone ryzyko zlamań szyjki košci udowej. Witaminy K može zwiékszyē masé košci w

kobiet po menopauzie. Witamina K zapobiega zwapnieniu tétnic i innych tkanek miékkich. Zwapnienie narzįdów i innych tkanek miékkich jest niekorzystnych skutków starzenia sié.

Witamina K može odgrywaē rolé w regulacji poziomu cukru we krwi. Trzustki, co sprawia, insuliny, ma drugi najwyžszy ilošē witaminy K w organizmie.

Witamina K i krzepniécia krwi - Podstawowį funkcjį witaminy K jest do regulowania normalnego krzepniécia krwi (ze wzglédu na jego rolé w syntezie protrombiny). Krzepniécia krwi jest procesem

, który rozpoczyna sié automatycznie, gdy szkody powoduje pékniécie naczynia krwionošnego. Proces krzepniécia krwi wiįže sié zbiór czįsteczek, które krįžį w sposób ciįgly

w krwiobiegu. Witamina K reguluje normalne krzepniécie krwi, pomagajįc wapnia transportu ciala. Z bialka wydaje sié wzmagaē dzialanie trombiny (aktywowany

formie protrombiny) poprzez promowanie jego zwiįzek z fosfolipidów blon komórkowych. Bialka C i bialka S sį antykoagulant bialek, które zapewniajį kontrolé i równowagé

w kaskadzie krzepniécia. Witamina K2 nie, witamina K1 (filochinon; phytonadione), može poprawiē grupa chorób krwi znane jako mielodysplastycznych.

Witamina K i zdrowie košci - Suplementy witaminy K poprawy zdrowia košci i zmniejsza ryzyko zlamań košci, zwlaszcza u kobiet po menopauzie, u których ryzyko

osteoporozy. Trzy witaminy K zaležy od bialka zostaly odizolowane w košci. Wyžszy poziom witaminy K odpowiadajį wiékszį géstošē košci, a niski poziom witaminy K majį

stwierdzono u osób z osteoporozį. W košci, witamina K pošredniczy gamma-karboksylacji glutamylo pozostalošci na kilka bialek košci, zwlaszcza osteokalcyny.

Osteokalcyny jest bialko syntetyzowane przez osteoblasty (komórki tworzįce košē). Mineralno-zdolnošē wiįzania osteokalcyny wymaga zaležnych od witaminy K gamma-karboksylacji

trzy reszt kwasu glutaminowego.

Witamina K i wįtroby - Witamina K jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka krwawienia w chorobach wįtroby, žóltaczka, zaburzenia wchlaniania lub w zwiįzku z dlugotrwalego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub

antybiotyków. Problemy žolįdkowo-jelitowe, które zmniejszajį wchlanianie witaminy K, takie jak przeszkody w przewodzie žólciowym, mukowiscydoza, wlew, choroba Crohna, zapalenie jelita grubego i

leki, które zmniejszajį wchlanianie tej witaminy, takie jak antybiotyki. Niedoboru witaminy K u pacjentów z mukowiscydozį pogarsza ich potrzeba czéstego dla

antybiotyków. Witamina K jest stosowany w leczeniu ciéžkich krwawień miesiįczkowych oraz z witaminį C w leczeniu choroby rano. Noworodki sį na ryzyko krwawienia w

mózgu ze wzglédu na uraz wejšcia przez kanal rodny podczas porodu.

Porcja 1 tabletka
Witamina K 100 mcg 125%
(jak Phytonadione)

Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza rošlinne, kwas stearynowy, stearynian magnezu rošlinny.

Nie zawiera glutenu, nr droždžy, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, nr

Konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

Wegetariańskie / wegańskie Formula.

.

Sposób užycia: Zažywaē jednį (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Wegetariańskie / wegańskie Formula.

Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
€24.90 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.