Jezyki
Polska
        
Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek

Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek


[GN 1380]
€ 24.50    € 14.50  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

B-12 1000 mcg 100 tabletek

• Nervous System Health
• Pomaga w tworzeniu krwi
• Utrzymuje zdrowe komórki nerwowe i czerwonych krwinek
• udzial w metabolizmie každej komórki ciala
• Poprawia niskie cišnienie krwi

Nasz B-12 formula dostarcza niezbédnych witamin B dla metabolizmu energetycznego w organizmie. Witamina B-12 jest takže niezbédne do prawidlowego tworzenia komórek krwi, przyczynia sié do

zdrowie ukladu nerwowego i pomaga zachowaç zdrowie ukladu kráženia.

Witamina B-12 jest witaminá, która jest istotna dla prawidlowego funkcjonowania mózgu i ukladu nerwowego oraz do tworzenia krwi. Zazwyczaj jest on zaangažowany w

metabolizm každej komórki ciala, które majá wplyw syntezy DNA i regulacji, ale takže synteza kwasów tluszczowych i produkcji energii.

Witamina B12 jest niezbédnym witamina rozpuszczalna w wodzie, która jest powszechnie spotykane w róžnych produktów spožywczych, takich jak ryby, skorupiaki, miéso i produkty mleczne. Witamina B12 jest czésto

w poláczeniu z innymi witaminami B w witaminy B kompleks sformulowanie. Pomaga utrzymaç zdrowe komórki nerwowe i czerwonych krwinek, a takže potrzebne do DNA,

materialu genetycznego we wszystkich komórkach. Witamina B12 jest zwiázany z bialka w požywieniu. Kwas solny w žoládku uwalnia B12 z bialka w procesie trawienia.

Organizm czlowieka przechowuje wartošci kilku lat witaminy B12, wiéc odžywczych niedobór tej witaminy jest niezwykle rzadkie. Osoby w podeszlym wieku sá najbardziej zagrožone. Jednak niedobór može

w wyniku niezdolnošci do wykorzystania witaminy B12. Niezdolnošç do wchloniécia witaminy B12 z przewodu pokarmowego može byç spowodowane przez choroby zwanej niedokrwistošci zlošliwej. Dodatkowo,

šcislych wegetarian lub wegan, którzy nie biorá w odpowiedniej ilošci witaminy B12 sá równiež podatne na stan niedoboru.

Historycznie, witamina B-12 zostalo odkryte z jego stosunek do choroby niedokrwistošci zlošliwej, która ostatecznie zostala odkryta w wyniku faktycznego braku tego

witaminy ze wzglédu na problemy z mechanizmów w organizmie, które normalnie wchlonáç. Wiele innych bardziej subtelne rodzaje niedoboru witaminy B12 i biochemiczne skutki

nich, zostaly juž wyjašnione

Porcja 1 tabletka
Amount Per Serving% Daily Value
Witamina B-12 1000 mcg 16.667%


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza rošlinne, krzemionka, stearynian magnezu rošlinne, kwas stearynowy, cyjanokobalamina.


Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, soja, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, konserwantów, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów,

sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
€14.50 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.