Jezyki
Poszukiwanie
 
Kategorie
 5-HTP 5HTP
 Artemizyny
 Dhea - 7Keto
 Germanium
 Hgh Hormony
 Melatonina
 Testosteron
 Anty Starzenie
 Kulturystyka
 Zdrowie Kosci
 CoQ10
 Kreatyna
 Gaba
 Maca
 Pro Anaboliki
 SAM-e SAMe
 Zdrowia Seksualnego
 Spac Odzysku
 Tribulus Terrestris
 Witaminy
 Yohimbe
 Odchudzanie
Kategorie
Wszystkie Produkty
Wszystkie Kategorie
Wszystkie Marki
Bezpieczne Zakupy
GoDaddy
Produkty polecane wiecej
Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek
Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek
 €48.00  €24.50 
Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

 
[GN 583] €32.00  €14.50 


Ilosc:       

Opis

Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

KorzyÜci zdrowotne wynikajßce z B-Complex

• Poprawa nastroju
• Zdrowy uklad odpornoÜciowy
• Silny przeciwutleniacz
• Nervous System Health
• wspomaga metabolizm energii
• Obsluga ukladu krß×enia
• Wsparcie i zwiÚkszenie tempa przemiany materii
• Utrzymywanie zdrowej skóry i miÚÜni
• Wzmocnienie ukladu odpornoÜciowego i ukladu nerwowego
• Promowanie zdrowego nastroju
• Poka×, aby byš ×ródlem energii
• Normalne funkcjonowanie ukladu nerwowego
• Obsluga metabolizm wÚglowodanów
• Obsluga ukladu krß×enia
• Pomoc osób, które cierpiß z powodu stresu i zmÚczenia poprzez wspieranie zdrowego wypoczynku i poziom energii


B-kompleks sklada siÚ ze wszystkich witamin z grupy B oraz cholinÚ, inozytol oraz PABA. Witaminy z grupy B sß niezbÚdne do prawidlowego wzrostu i metabolizmu, a tak×e do produkcji energii

Witaminy z grupy B sß istotnymi skladnikami wielu kluczowych systemów enzymów, bez których organizm nie mo×e funkcjonowaš. Ka×da witamina B wypelnia ró×ne, wzajemnie uzupelniajßce potrzeby, które

Dlatego powinny one najczÚÜciej sß lßcznie. Witaminy z grupy B dzialajß jako koenzymy w celu przyspieszenia licznych reakcjach biochemicznych.

Witaminy z grupy B pomagajß produkowaš energiÚ ciala i mo×e zwalczyš zmÚczenie. Witamina B2, zwana tak×e ryboflawina, bierze udzial w procesach metabolicznych organizmu i pomaga

zapewniš, ×e energia jest produkowana efektywnie. Witamina B6, znany równie× jako pirydoksyna, przyspiesza reakcje chemiczne, które wystÚpujß w komórkach organizmu, dziÚki czemu procesy przebiegajß

bardziej efektywnie, tak ×e energia jest produkowana przy u×yciu mo×liwie najmniejszß iloÜš zasobów. Bez wystarczajßcej iloÜci witaminy B12, organizm nie mo×e produkowaš energii efektywnie, co

zmÚczenia.

Witamina B-kompleks sklada siÚ z oÜmiu witamin rozpuszczalnych w wodzie. Witaminy z grupy B wspólpracowaš w celu zwiÚkszenia przemiany materii, wzmacniajß uklad odpornoÜciowy i uklad nerwowy, nale×y

skórÚ i miÚÜnie zdrowe, stymulowaš wzrost i podzial komórek oraz innych korzyÜci dla organizmu. Dro×d×e piwne jest jednym z najlepszych ×ródel witamin z grupy B.

B1, znany jako tiamina, slu×y jako katalizator w metabolizmie wÚglowodanów i pomaga syntetyzowaš nerwów regulujßcych substancji. Niedobór mo×e powodowaš obrzÚk serca, nogi

skurcze i oslabienie miÚÜni. Bogate ×ródla ×ywnoÜci o du×ej zawartoÜci tiaminy m.in. wßtroby, serca, nerek i miÚso, jaja, zielone warzywa liÜciaste, orzechy, roÜliny strßczkowe, jagody, pszenicy

drobnoustrojów i wzbogacony zbó×. Zalecane diety Allowance (RDA) wynosi 1,5 mg. Niektórzy uwa×ajß, tiamina chroni przed alkoholizmem i ×e to jest dobre dla

depresja, stres i niepokój. Mówi siÚ równie× do poprawy sprawnoÜci umyslowej i pomóc niestrawnoÜš.

B2 lub ryboflawina, pomaga w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek oddechowych. Niedobór mo×e powodowaš zmiany skórne i wra×liwoÜš na Üwiatlo. Riboflavins sß bogate w

grzyby, mleko, miÚso, wßtroba, ciemnozielone warzywa i zbo×a wzbogacone, makaronów i chleba. RDA wynosi 1,3 mg dla doroslych. Witamina jest dobre dla skóry, paznokci, oczu,

usta, usta i jÚzyk, i uwa×a siÚ, aby pomóc w ochronie przed rakiem.

B3-znany równie× jako niacyna, witamina P, lub witaminy PP-pomaga uwalnianie energii z substancji od×ywczych. Mo×e zmniejszyš poziom cholesterolu i zapobiegania i leczenia mia×d×ycy, miÚdzy innymi

korzyÜci. Zbyt malo B3 mo×e powodowaš pellagra, choroby objawy jak oparzenia, biegunka, dra×liwoÜš, obrzÚk jÚzyka, i splßtanie. Zbyt du×o B3 mo×e

doprowadziš do uszkodzenia wßtroby. Źródel ×ywnoÜci bogatej w niacyna kurczak, losoÜ, tu˝czyk, wßtroba, orzechy, groch, wzbogacony zbó× i fasoli. RDA jest 14-18 mg na dobÚ przez

doroslych.

B5 lub Kwas pantotenowy, odgrywa rolÚ w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek. Jest to najbardziej obfite w jaja, cale ziarna zbó×, roÜliny strßczkowe, miÚso, choš

znajduje siÚ w pewnej iloÜci w prawie ka×dej ×ywnoÜci. RDA wynosi 10 mg. Niedobór mo×e powodowaš zmÚczenie, alergie, nudnoÜci i ból brzucha.

Witamina B6, lub pirydoksyny, pomaga absorbowaš i metabolizmu aminokwasów, do korzystania z tluszczów, a do postaci krwinek czerwonych. Niedobór tej witaminy mo×e prowadziš do sprawnego

jÚzyka, choroby skóry, zawroty glowy, nudnoÜci, niedokrwistoÜš, drgawki i kamieni nerkowych. Pelnoziarniste, chleb, wßtroby, zielony groszek, szpinak, awokado i banany sß bogate ×ywnoÜci

×ródel, które sß bogate w tÚ witaminÚ. RDA wynosi od 1,3 do 2 mg w zale×noÜci od wieku i plci.

B7-znany tak×e jako Biotyna lub witamina H, pomaga formie kwasów tluszczowych i pomaga w uwalnianiu energii z wÚglowodanów. Nie bylo przypadków niedoboru wÜród

ludzi. RDA wynosi 30 mg.

B9 lub kwasu foliowego, czasami nosi nazwÚ witaminy M lub witamina Bc. Kwas foliowy pozwala organizmowi na postaci hemoglobiny. Pomaga w leczeniu anemii i wlew. Dobre jedzenie

×ródla to zielone warzywa liÜciaste, orzechy, ziarna zbó×, roÜlin strßczkowych i narzßdów spelnia. Jednak pamiÚtaš, ×e kwas foliowy jest tracone, gdy ×ywnoÜš jest przechowywana w temperaturze pokojowej

temperatury lub gotowane. Niedobór wystÚpuje rzadko, choš kwas foliowy jest szczególnie wa×ne w okresie ciß×y. Spo×ywanie odpowiedniej kwasu foliowego przed iw czasie ciß×y pomaga

zapobieganie wadom cewy nerwowej u noworodków, w tym rozszczep krÚgoslupa. RDA zarówno dla mÚ×czyzn jak i kobiet jest 400 mikrogramów, ale kobiety w ciß×y lub planuje zajÜš

w ciß×Ú powinny spo×ywaš 600 mikrogramów dziennie. Podczas karmienia piersiß, zaleca siÚ 500 mikrogramów.

Witamina B12, znana równie× jako Kobalamina lub cyjanokobalamina, wspomaga funkcje ukladu nerwowego i tworzenie czerwonych krwinek. JeÜli organizm jest w stanie wchlonßš

wystarczajßce B12, niedokrwistoÜš zloÜliwß mo×e spowodowaš. B12 mo×na znaleך jedynie w ×ródlach pochodzenia zwierzÚcego, takich jak jaja, mleko, ryby, miÚso i wßtrobÚ. Dlatego wegetarianie sß silnie

zachÚcani do uzupelnienia. RDA dla doroslych mÚ×czy×ni i kobiety wynosi 2,4 mg.

Skladniki

Porcja 1 tabletka
Amount Per Serving% Daily Value
Tiamina 50 mg 3333%
(Witamina B-1) (jako monoazotan tiaminy)
Ryboflawina (witamina B-2) 50 mg 2941%
Niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) 50 mg 250%
Witamina B-6 50 mg 2500%
(jako chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy 400 mcg 100%
Witamina B-12 50 mcg 833%
(jako cyjanokobalamina)
Biotyna (jako d-biotyna) 50 mcg 17%
Kwas pantotenowy 50 mg 500%
(jako d-pantotenian wapnia)
PABA 50 mg
(Para-aminobenzoesowy)
Inozytol 50 mg
Dwutartat Cholina 50 mg
Proprietary Blend 2,5 mg
(Lucerna, rze×ucha, pietruszka, Soy
Lecytyna, Rice Bran)

Inne skladniki: celuloza roÜlinny, fosforan dwuwapniowy, Silica, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu roÜlinny.


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza roÜlinny, stearynian magnezu roÜlinny, Silica.


Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

Sugerowane Uzycie

Dla doroslych, przyjmowaš jednß (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Koszyk wiecej
0 przedmiotˇw
Producentˇw wiecej
Good Natural - Solgar
Good Natural - Solgar
Promocje wiecej


 €34.00  €15.50 
Stosuj siÚ do nas
Twitter Facebook
Ochrona strony
Website Protection©Site Scanner protects this website from security threats.
Bezpieczna Karta kredytowa
Credit Card Safe
Wiadomosci wiecej

Produkty
  • English
  • Polska
  • Magyar
  • ČeÜtina
  • SlovenÜčina
  • RomÔnă
 
1-AndroSterone 60 Tabletek 4-AD RD - 60 Tabletki 5-HTP 100 mg 120 Kapsulek 7-KETO - DHEA 100 mg - 60 Kapsulek
7-Keto - LeanGels CLA 100 mg - 60 Softgels Acai 1000 mg zielonej herbaty 500 mg - 120 kaps. Advanced Fiber Force - Zaawansowane Fiber Sil 100 kapsu Alfalfa - Alfalfa 500 mg 250 Tablets
Alive! Whole Food Energizer Multivitamin 90 Tabletek Anavar - OXANDROLONE 180 Tabletek Apple Cider Vinegar - cet jablkowy 300 mg 200 tabletek Artemizyny Super 200 mg - 60 Kapsutek
Bee Pollen Complex - Bee Pollen Complex Natural 100 Tablets Bee Propolis - Bee Propolis Natural 500 mg 100 kapsulek Beta Carotene - Beta-karoten 15 mg 25.000 I.U. 100 kaps. Bilberry - Borˇwka 1000 mg 90 kaps.
Biotin - Biotyna 1000 mcg 100 tabletek Black Cohosh - Black Cohosh 540 mg 100 kapsulek Borage Oil - Ogˇrecznik Olej 1000 mg 50 kaps. Calcium - 600 Witamina D 100 tabletki wapnia
Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets Caprylic Acid Kwasu oktanowego 365 mg 100 tabletek Cat’s Claw - Cat Claw 500 mg 90 kapsulek Choline & Inositol - Cholina i inozytol 250 mg 100 tabletek
Chromium Picolinate - Pikolinian chromu 200 mcg 100 tabletek Collagen - Collagen 400 mg 100 kapsulek Colon Cleanser - PielÚgnacja twarzy Colon 240 kapsulek Colostrum - Colostrum 650 mg 60 kapsulek
CoQ-10 - Koenzym Q-10 100 mg 120 kaps. CoQ10 - 100 mg - 120 Softgel Cranberry - Cranberry Plus Witamina C 100 kaps. Damiana Leaves - Damiana Liście 450 mg 100 kapsulek
Dandelion Root - Korze˝ mniszka lekarskiego 520 mg 100 kapsulek DECAVOL - Nandrolonu RDe - 60 Tabletek DHEA 25 mg Puritans Pride 250 Tabletek DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek
Diabetic - Diabetic Formula Wsparcie 60 Tablets Dianabol 575 mg-90 Tabletek DL-Phenylalanine - DL-Fenyloalanina 500 mg 50 tabletek DMAE 100 mg 100 kapsulek
Eleuthero - Że˝-sze˝ syberyjski Eleuthero 500 mg 100 tabletek Fenugreek - Kozieradki 610 mg 100 kapsulek Flaxseed Oil - Olej lniany Organic 1000 mg 100 kaps. Form XT 60 Tabletek
GABA 750 mg 100 Kapsulek Garlic Odor Free - Czosnek przykrych zapachˇw 500 mg 100 tabletek German Organic 150 mg - 50 kapsutek Ginger Root - Korzenia imbiru 550 mg 100 kapsulek
Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek Ginseng Complex - Że˝-sze˝ Complex 1000 mg 50 kapsulek Glucosamine Chondroitin - Glukozamina chondroityny MSM 120 tabletek Glutathione - Glutation 250 mg - 60 Vcaps
Goldenseal Root - Goldenseal root 470 mg 100 kapsulek Grapefruit Pectin - Pektyny Grapefruit 1000 mg 120 tabletek Grapeseed Extract - Wyciąg z pestek winogron 100 mg 50 kapsulek Graviola 500 mg - 100 Kapsulek
Green Source - Zielona Źrˇdlo Multi Vitamin Complex 120 tabletek Green Source - Zielone źrˇdla - 120 Tabletek Green Tea Extract - Green Tea Extract 315 mg 100 kapsulek Guarana 1200 mg 90 tabletek
Gymnema Sylvestre - Sugar Destroyer 400 mg 90 tabletek Hawthorn Berries - Owoce glogu 565 mg 100 kapsulek HGH Hormonu Wzrostu Patch 9990ng HGH Kompleks 126 Tabletek
Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek Hyaluronic Acid - Kwas hialuronowy 100 mg 30 kapsulek Iron Plus - Żelazo Plus 28 mg 90 kapsulek Kre-Alkalyn Kreatyna 120 Kapsulek
Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps. Kudzu 1000 mg 60 tabletek L-Arginina 1000 mg 50 tabletek L-Arginina L-ornityny L-lizyna 50 tabletek
L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 60 tabletek L-Glutamina 500 mg 50 tabletek L-Lysine - L-lizyna 1000 mg 60 tabletek L-Tyrosine - L-tyrozyna 500 mg 50 kapsulek
Lecithin - Lecytyna 1200 mg 100 kaps Lutein - Luteina 20 mg 60 kaps Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps M1D Andro 90 Tabletek
Maca 500 mg - 100 Kapsulek Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek Maximum Antioxidant Formula - Antioxidant Formula 50 tabletek Melatonin TR 3 mg Time Release - 100 Tabletek
Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki Melatonina 3 mg - Good N' Natural - 240 Tabletek Melatonina Natrol 1 mg 180 Tabletek Melatonina Natrol 3 mg 240 Tabletek
Menopauza Formula 100 Tablets Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek Nattokinase - Nattokinase 100 mg - 60 Vcaps Natural Whey Protein - Bialka Serwatkowego 20 g -100 Tablets
Neuro-PS - Neuro-PS 500 mg 60 kaps. Niacin - Niacyna 500 mg Flush Darmowe 50 kapsulek Noni - Noni 400 mg 100 kapsulek Olive Leaf - Oliwa z liści 150 mg 60 kapsulek
Omega - Omega 3-6-9 Chia Oil 1000 mg 60 kaps. Omega - Omega 3-6-9 Len, Fish, z ogˇrecznika 1200 mg 120 kaps. Omega-3 - Omega-3 (Natural Oil Fish) 1200 mg 100 kaps. ONE - ONE wielu Formula witaminy i mineralne - Timed Release 180 tabletek
Oregano Oil - Oregano Oil 1500 mg 90 kaps. Oregano Oil Liquid - Ciekly olej Oregano 30ml Organiczny Germanu 100 mg - 100 tabletek Pantothenic Acid - Kwas pantotenowy (Timed Release) 500 mg 100 tabletek
Pau d'Arco - Pau d'Arco 500 mg 100 kapsulek Peppermint Oil - Olejek z miÚty pieprzowej 50 mg 90 kaps. Policosanol - Policosanol 10 mg 90 kaps. Pomegranate - Granat 250 mg 60 kapsulek
Potassium Chelated - Chelated potasu 99 mg 100 tabletek Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps. Protein Natural Whey Concentrate - Protein Natural Whey Concentrate 200 mg 100 tabletek Pycnogenol - Pycnogenol 60 mg 30 kapsulek
Quercetin Plus Vitamin - Kwercetyna Plus Witamina C 50 kapsulek Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek Resvera Red Wine Complex - Resvera Red Wine Complex 60 kapsulek Resveratrol - Resveratrol 50 mg 60 kaps.
Royal Jelly - Royal Jelly 500 mg 60 kaps. SAMe 400 mg 30 Tabletek Saw Palmetto - Saw Palmetto 450 mg 100 kapsulek Selenium - Selen 200 mcg 100 tabletek
Senior Eye Vision - Senior Eye Vision 200 kapsulek Skin Hair Nails - Gwoździe do wlosˇw skˇry Formula 120 tabletek SOD Superoxide Dismutase - Dysmutaza ponadtlenkowa SOD 100 Tablets St. John's Wort - Dziurawiec zwyczajny 300 mg 100 kapsulek
Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek Stress B - B Stress - z witaminą C Timed Release 60 Tablets Sustanon 250 - 42 Tabletki
Sytrinol - Formula Cholesterol Sytrinol - 120 Vcaps Taurine - Tauryna 500 mg 50 tabletek Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml Tonalin - Tonalin 1000 CLA 120 kaps.
Tribulus 1000 mg - 90 Tabletki Tribulus Terrestris - Tribulus 250 mg 90 kapsułek Turmeric - Kurkuma 400 mg 100 kapsułek Turmeric Curcumin - Kurkumina Kurkuma 60 kapsułek
Ubiquinol - Ubichinolu 100 mg 60 Kapsułki Ultra B-Complex TR Time Release 100 Tabletek Ultra Man - Ultra Man ​​(Timed Release) 90 tabletek Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek
Valerian - Korze˝ kozlka 450 mg 100 kapsulek Vitamin - Witamina A (Z oleje z wątroby ryb) 100 kaps Vitamin - Witamina A i D 100 kaps Vitamin B - Witamina B-100 Ultra B-Complex wydania Tymczasowy 100 Tablets
Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek Vitamin B-2 - Witamina B-2 100 mg Ryboflawina 100 Tablets Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek Vitamin B-6 - Witamina B-6 100 mg 100 tabletek
Vitamin C - Witamina C 1000 mg z Rose Hips 100 Tablets Vitamin D3 - Witamina D3 5000 I.U. 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-1000 Natural 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-400 z Selen 100 kaps.
Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek Vizion 2020 - Vizion 2020 - Eye Vision 60 Tablets Wild Yam - Dzikie Korze˝ Yam 405 mg 100 kapsulek Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek
Zinc - Cynk 50 mg Chelated 100 Tablets