Jezyki
Polska
        
Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek


[GN 583]
€ 32.00    € 14.50  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

KorzyÜci zdrowotne wynikajßce z B-Complex

• Poprawa nastroju
• Zdrowy uklad odpornoÜciowy
• Silny przeciwutleniacz
• Nervous System Health
• wspomaga metabolizm energii
• Obsluga ukladu krß×enia
• Wsparcie i zwiÚkszenie tempa przemiany materii
• Utrzymywanie zdrowej skóry i miÚÜni
• Wzmocnienie ukladu odpornoÜciowego i ukladu nerwowego
• Promowanie zdrowego nastroju
• Poka×, aby byš ×ródlem energii
• Normalne funkcjonowanie ukladu nerwowego
• Obsluga metabolizm wÚglowodanów
• Obsluga ukladu krß×enia
• Pomoc osób, które cierpiß z powodu stresu i zmÚczenia poprzez wspieranie zdrowego wypoczynku i poziom energii


B-kompleks sklada siÚ ze wszystkich witamin z grupy B oraz cholinÚ, inozytol oraz PABA. Witaminy z grupy B sß niezbÚdne do prawidlowego wzrostu i metabolizmu, a tak×e do produkcji energii

Witaminy z grupy B sß istotnymi skladnikami wielu kluczowych systemów enzymów, bez których organizm nie mo×e funkcjonowaš. Ka×da witamina B wypelnia ró×ne, wzajemnie uzupelniajßce potrzeby, które

Dlatego powinny one najczÚÜciej sß lßcznie. Witaminy z grupy B dzialajß jako koenzymy w celu przyspieszenia licznych reakcjach biochemicznych.

Witaminy z grupy B pomagajß produkowaš energiÚ ciala i mo×e zwalczyš zmÚczenie. Witamina B2, zwana tak×e ryboflawina, bierze udzial w procesach metabolicznych organizmu i pomaga

zapewniš, ×e energia jest produkowana efektywnie. Witamina B6, znany równie× jako pirydoksyna, przyspiesza reakcje chemiczne, które wystÚpujß w komórkach organizmu, dziÚki czemu procesy przebiegajß

bardziej efektywnie, tak ×e energia jest produkowana przy u×yciu mo×liwie najmniejszß iloÜš zasobów. Bez wystarczajßcej iloÜci witaminy B12, organizm nie mo×e produkowaš energii efektywnie, co

zmÚczenia.

Witamina B-kompleks sklada siÚ z oÜmiu witamin rozpuszczalnych w wodzie. Witaminy z grupy B wspólpracowaš w celu zwiÚkszenia przemiany materii, wzmacniajß uklad odpornoÜciowy i uklad nerwowy, nale×y

skórÚ i miÚÜnie zdrowe, stymulowaš wzrost i podzial komórek oraz innych korzyÜci dla organizmu. Dro×d×e piwne jest jednym z najlepszych ×ródel witamin z grupy B.

B1, znany jako tiamina, slu×y jako katalizator w metabolizmie wÚglowodanów i pomaga syntetyzowaš nerwów regulujßcych substancji. Niedobór mo×e powodowaš obrzÚk serca, nogi

skurcze i oslabienie miÚÜni. Bogate ×ródla ×ywnoÜci o du×ej zawartoÜci tiaminy m.in. wßtroby, serca, nerek i miÚso, jaja, zielone warzywa liÜciaste, orzechy, roÜliny strßczkowe, jagody, pszenicy

drobnoustrojów i wzbogacony zbó×. Zalecane diety Allowance (RDA) wynosi 1,5 mg. Niektórzy uwa×ajß, tiamina chroni przed alkoholizmem i ×e to jest dobre dla

depresja, stres i niepokój. Mówi siÚ równie× do poprawy sprawnoÜci umyslowej i pomóc niestrawnoÜš.

B2 lub ryboflawina, pomaga w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek oddechowych. Niedobór mo×e powodowaš zmiany skórne i wra×liwoÜš na Üwiatlo. Riboflavins sß bogate w

grzyby, mleko, miÚso, wßtroba, ciemnozielone warzywa i zbo×a wzbogacone, makaronów i chleba. RDA wynosi 1,3 mg dla doroslych. Witamina jest dobre dla skóry, paznokci, oczu,

usta, usta i jÚzyk, i uwa×a siÚ, aby pomóc w ochronie przed rakiem.

B3-znany równie× jako niacyna, witamina P, lub witaminy PP-pomaga uwalnianie energii z substancji od×ywczych. Mo×e zmniejszyš poziom cholesterolu i zapobiegania i leczenia mia×d×ycy, miÚdzy innymi

korzyÜci. Zbyt malo B3 mo×e powodowaš pellagra, choroby objawy jak oparzenia, biegunka, dra×liwoÜš, obrzÚk jÚzyka, i splßtanie. Zbyt du×o B3 mo×e

doprowadziš do uszkodzenia wßtroby. Źródel ×ywnoÜci bogatej w niacyna kurczak, losoÜ, tu˝czyk, wßtroba, orzechy, groch, wzbogacony zbó× i fasoli. RDA jest 14-18 mg na dobÚ przez

doroslych.

B5 lub Kwas pantotenowy, odgrywa rolÚ w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek. Jest to najbardziej obfite w jaja, cale ziarna zbó×, roÜliny strßczkowe, miÚso, choš

znajduje siÚ w pewnej iloÜci w prawie ka×dej ×ywnoÜci. RDA wynosi 10 mg. Niedobór mo×e powodowaš zmÚczenie, alergie, nudnoÜci i ból brzucha.

Witamina B6, lub pirydoksyny, pomaga absorbowaš i metabolizmu aminokwasów, do korzystania z tluszczów, a do postaci krwinek czerwonych. Niedobór tej witaminy mo×e prowadziš do sprawnego

jÚzyka, choroby skóry, zawroty glowy, nudnoÜci, niedokrwistoÜš, drgawki i kamieni nerkowych. Pelnoziarniste, chleb, wßtroby, zielony groszek, szpinak, awokado i banany sß bogate ×ywnoÜci

×ródel, które sß bogate w tÚ witaminÚ. RDA wynosi od 1,3 do 2 mg w zale×noÜci od wieku i plci.

B7-znany tak×e jako Biotyna lub witamina H, pomaga formie kwasów tluszczowych i pomaga w uwalnianiu energii z wÚglowodanów. Nie bylo przypadków niedoboru wÜród

ludzi. RDA wynosi 30 mg.

B9 lub kwasu foliowego, czasami nosi nazwÚ witaminy M lub witamina Bc. Kwas foliowy pozwala organizmowi na postaci hemoglobiny. Pomaga w leczeniu anemii i wlew. Dobre jedzenie

×ródla to zielone warzywa liÜciaste, orzechy, ziarna zbó×, roÜlin strßczkowych i narzßdów spelnia. Jednak pamiÚtaš, ×e kwas foliowy jest tracone, gdy ×ywnoÜš jest przechowywana w temperaturze pokojowej

temperatury lub gotowane. Niedobór wystÚpuje rzadko, choš kwas foliowy jest szczególnie wa×ne w okresie ciß×y. Spo×ywanie odpowiedniej kwasu foliowego przed iw czasie ciß×y pomaga

zapobieganie wadom cewy nerwowej u noworodków, w tym rozszczep krÚgoslupa. RDA zarówno dla mÚ×czyzn jak i kobiet jest 400 mikrogramów, ale kobiety w ciß×y lub planuje zajÜš

w ciß×Ú powinny spo×ywaš 600 mikrogramów dziennie. Podczas karmienia piersiß, zaleca siÚ 500 mikrogramów.

Witamina B12, znana równie× jako Kobalamina lub cyjanokobalamina, wspomaga funkcje ukladu nerwowego i tworzenie czerwonych krwinek. JeÜli organizm jest w stanie wchlonßš

wystarczajßce B12, niedokrwistoÜš zloÜliwß mo×e spowodowaš. B12 mo×na znaleך jedynie w ×ródlach pochodzenia zwierzÚcego, takich jak jaja, mleko, ryby, miÚso i wßtrobÚ. Dlatego wegetarianie sß silnie

zachÚcani do uzupelnienia. RDA dla doroslych mÚ×czy×ni i kobiety wynosi 2,4 mg.

Porcja 1 tabletka
Amount Per Serving% Daily Value
Tiamina 50 mg 3333%
(Witamina B-1) (jako monoazotan tiaminy)
Ryboflawina (witamina B-2) 50 mg 2941%
Niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) 50 mg 250%
Witamina B-6 50 mg 2500%
(jako chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy 400 mcg 100%
Witamina B-12 50 mcg 833%
(jako cyjanokobalamina)
Biotyna (jako d-biotyna) 50 mcg 17%
Kwas pantotenowy 50 mg 500%
(jako d-pantotenian wapnia)
PABA 50 mg
(Para-aminobenzoesowy)
Inozytol 50 mg
Dwutartat Cholina 50 mg
Proprietary Blend 2,5 mg
(Lucerna, rze×ucha, pietruszka, Soy
Lecytyna, Rice Bran)

Inne skladniki: celuloza roÜlinny, fosforan dwuwapniowy, Silica, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu roÜlinny.


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza roÜlinny, stearynian magnezu roÜlinny, Silica.


Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaš jednß (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
Ç14.50 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.