Jezyki
Polska
        
VIALAFIL Viagra® Alternative

VIALAFIL Viagra® Alternative


[NEW 00204-2]
€ 58.00    € 29.00  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

VIALAFIL Ziola 30 kapsulek

* Poprawa sprawnošci seksualnej, libido oraz energié.
* Poprawa przeplywu krwi do ciéžej i dlužej erekcje.
* Rozszerzone Sensory Wplyw na wiécej przyjemnošci.
* Lepsze krįženie krwi do narzįdów plciowych.


Czym jest Vialafil:

Vialafil jest najsilniejszym alternatywa Viagra na rynku. Ponad 2 mln dawek zostaly sprzedane na calym šwiecie. Vialafil zawiera Opatentowana formula majįce na celu poprawé jakošci erekcji méžczyzn. Vialafil jest zastrzežonym sformulowane kapsulki skladajįce sié z udowodnionej wysokiej ekspansji leków rozszerzajįcych naczynia, które mogį promowaē zdrowe erekcji. Vialafil powstal w wyniku szeroko zakrojonych badañ, aby odkryē najskuteczniejsza receptura na maksymalnį skutecznošē na méžczyzn. formuly Vialafil jest przydatna dla wspierania zdrowego obiegu méskie genitalia do prawidlowego erekcji.

Jak dziala Vialafil:

Vialafil jest szerokie korzyšci, wynikajį przede wszystkim z jego rolį jako prekursor tlenku azotu (NO). Vialafil pobudza uwalnianie tlenku azotu ze šcianek naczyñ krwionošnych, pomagajįc im rozwinįē naturalnie do promowania zdrowego obrotu. Wiéc Vialafil jest szczególnie wažne dla ogólnego zdrowia ukladu krįženia. Tlenek azotu jest produkowane w odpowiedzi na pobudzenie wiadomošci z mózgu. To powoduje uwolnienie zwiįzek, który powoduje, že miéšnie gladkie gįbczastej tkanki wewnįtrz penisa do wypoczynku, dziéki czemu tkanki požeraē krwi. Oba te procesy dotyczį formuly Vialafil do stymulowania uwalniania tlenku azotu w celu promowania zdrowego erekcji.

Dlaczego Vialafil:

Vialafil okazalo sié byē przede wszystkim przydatne dla méskiej sprawnošci seksualnej rewitalizujįcy poprzez zwiékszenie przeplywu krwi do prįcia. Vialafil dziala równiež na wiele innych sposobów, aby pomóc w stymulowaniu erekcji. Méžczyzna Enhancement jest wynikiem po zdrowych terapii, która zawiera Vialafil. Bo to nie jest syntetyczny, dziala poprzez wspieranie i wzmocnienie naturalnych funkcji, które zapalajį, realizacji i utrzymania erekcji. Newton Everett równiež upewniē sié, že maksymalna dawka miešci sié w wytycznych bezpieczeñstwa. Spróbuj Vialafil dziš.

Supplement Facts:

VIALAFIL ® wlasnošci preparatu užywa 12 kluczowych skladników:

XANTHOPARMELIA scabrosa - powoduje rozkurcz miéšni gladkich, co pozwala na maksymalne rozszerzenie tétnic i zwiékszenie przeplywu krwi.

Cnidium Monnier - zwiékszenie uwalniania tlenku azotu i hamuje PDE-5, dziéki czemu erekcja jest utrzymujįcy sié przez dlužszy czas.

Równiež zawarte w formulowaniu Vialafil jest dziesiéē kluczowych komponentów stosowanych do ich czasu udowodnionej zdolnošci do poprawy sprawnošci seksualnej.

Porcja: 2 kapsulki
Porcji w opakowaniu: 15

Porcji:

1) Cynk (jako chelat aminokwasowy cynku) 15mg

Blend 1500mg Xanthomonnier:

2) L-ARGININE HCI
3) Yohimbe EXTRACT (standaryzowany do 8% alkaloidów johimbiny)
4) sagittatum Epimedium EXTRACT 05:01
5) MACA
6) žeñ-szeñ syberyjski EXTRACT 35:1
7) Monnier Cnidium EXTRACT 04:01
8) XANTHOPARMELIA scabrosa EXTRACT 10:01
9) CATUABA kory 04:01
10) Avena Sativa EXTRACT 10:01
11) PAUMA MUIRA EXTRACT 04:01
12) Wyciįg Ginko Biloba (standaryzowany 24 Flavon glikozydy% i 6% laktonów terpenowych)

Inne skladniki: želatyna, ryž Mįka, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, FDand C niebieski # 1, dwutlenek tytanu.

.

Sugerowane Užycie: 2 kapsulki Vialafil dziennie z posilkiem i 30 minut przed wysilkiem uzyskania najlepszych wyników. skania najlepszych wyników.

VIALAFIL Viagra® Alternative
Vitamass
Manufactured by: Newton-Everett
€29.00 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.