Jezyki
Poszukiwanie
 
Kategorie
 5-HTP 5HTP
 Artemizyny
 Dhea - 7Keto
 Germanium
 Hgh Hormony
 Melatonina
 Testosteron
 Anty Starzenie
 Kulturystyka
 Zdrowie Kosci
 CoQ10
 Kreatyna
 Gaba
 Maca
 Pro Anaboliki
 SAM-e SAMe
Zdrowia Seksualnego
 Spac Odzysku
 Tribulus Terrestris
 Witaminy
 Yohimbe
 Odchudzanie
Kategorie
Wszystkie Produkty
Wszystkie Kategorie
Wszystkie Marki
Bezpieczne Zakupy
GoDaddy
Produkty polecane wiecej
Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek
Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek
 €24.50  €14.50 
Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml

Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml

 
[LID 21596] €59.00  €35.00 


Ilosc:       

Opis

Testosteron Seksualnej Energii Spray 30 ml

Testosteron Mé×czyzna energii seksualnej ustnej spray 30 ml Liddell Laboratories

Szczególy produktu


Vital méskiej energii seksualnej rewitalizacji. Rejuvenate méskiego ciala! Zwiéksz swoje pragnienie. Poprawa jego dyspozycji. I, aby pomóc mu zdobyç silé. VITAL Mé×czyzna witalnošç seksualná Energy ponownie. Ten na wskroš nowoczesny dwa spraye, trzy razy dziennie podjézykowo wieków skrapla terapii holistycznej nauki w celu lagodzenia niski mé×czyzna seksualnej energii w sposób bezpieczny i naturalny sposób! Better Sex w sprayu? Tak - je×eli jest wiécej chéci, wiécej sily i lepszy nastrój jest to, co chcial. Tymczasowo zmniejsza te objawy niskiego méskiej energii seksualnej: obni×enie popédu plciowego, zmniejszenie energii i radošci, poczucie zméczenia.

Dzialanie testosteronu jest oparta glównie na budowé lub manifestacjá pierwotnej organów plci méskiej w wieku dojrzewania. Ponadto wplyw majá drugorzédne cechy plciowe, takie jak wlos i masy miéšniowej. Kontroluje równie× produkcjé nasienia. Testosteron bierze udzial we krwi i pomaga w budowaniu tkanki edukacji koniec. Nie mniej ma ona skutki w mózgu, wiéc pewne nastroje i wplywaç na zachowania pod jego kontrolá. Obejmujá one w szczególnošci pobudzenia seksualnego (libido). Testosteron jest w konkurencji ze wzglédu na jego silé miéšni i zwiékszenie ich wplywu

Niedobór testosteronu u mé×czyzn w wieku


Testosteron odgrywa rolé glównego méskiego hormonu plciowego dla wielu procesy fizycznego i psychicznego u mé×czyzn odgrywajá wa×ná rolé.
Testosteron to podstawowy méski hormon plciowy, i bédzie ×yl dlugo w organizmie powstaje. Sá to normalne poziomy w dziesiéciu do czterdziestu krwi na litr nanomolowych. šrednie sté×enie testosteronu podlega dni wahañ, do 30 procent wy×sze wartošci w godzinach porannych.

Wraz z wiekiem poziom testosteronu, a zwlaszcza swobodnego, niezwiázanego testosteronu we krwi, jednak. Ten zmian hormonalnych jest zgodne z menopauzá (klimakterium) kobiety, zwane andropauzy i mo×e zmniejszyç wartošci nanomolowych do poni×ej dziesiéciu tzw niedoboru testosteronu

Wraz z wiekiem odsetek testosteronu z powodu choroby i procesów biologicznych we krwi w sposób ciágly. To prawdopodobnie zmniejszenie poziomu testosteronu prowadzi do szeregu skarg, które sá równie× pod nazwá "klimakterium méskiego" razem. Sá to zmiany w miéšni i sily, niedokrwistošç, zmiany w zachowaniach seksualnych i zmniejszenie géstošci košci (osteoporoza).

W przeciwieñstwie do kobiety, to zasiég i wplyw andropauzy i niedobór testosteronu jest du×o mniej wyra×ny, a nie jak dotád omówione szczególowo. Calkowita czéstošç wystépowania niedoboru testosteronu u mé×czyzn nie jest dostatecznie wyjašnione. Dla 70 procent z ponad 70-letniego mé×czyzn mo×na podzieliç na niedobór testosteronu wykazaç. Biologicznie rzecz biorác, zmiany poziomu hormonów ka×dego czlowieka w podeszlym wieku. Zmiany zawsze sá zazwyczaj ze zmniejszeniem strony produkcji testosteronu.

Jak silna jest to wyra×ne i jak niedobór testosteronu przez skarg zauwa×alne, ale nie jest jeszcze jasne. Mo×na przypuszczaç, ×e okolo 30 procent z ponad 60-letni mé×czyzna objawów niedoboru testosteronu pokazu

Rozpoznanie niedoboru testosteronu mo×e spowodowaç dolegliwošci, w zwiázku z prostego badania krwi mogá byç skladane. Wa×ne jest, ×e ró×ne objawy, których dotykajá zostaná zbadane szczególowo, aby odró×niç je od innych ewentualnych nieporozumieñ chorób spust. Ogólnie, niedobór testosteronu normalnego wygládu wieku, a zatem nie wymaga leczenia. Jednak mo×liwe jest, aby zrównowa×yç deficyt hormonu testosteronu do podjécia

Testosteron nale×y do grupy androgenów i jest w jádrach. To jest we krwi w ró×nych formach. Du×a czéšç androgenów jest tzw bialek transportowych. Pozwala to uzyskaç optymalná transportu jáder do jego dzialania. Bialka transportowe sá uznawane SHBP (wiá×áca hormony plciowe bialek) tzw. Hormonbindende niektórych bialek (bialka) testosteronu chroni przed szybkiej redukcji i regulacji jego aktywnošci biologicznej. Mo×e byç aktywny tylko testosteronu w formie niezwiázanej.

Skladniki

Skladniki

VITAL Mé×czyzna Sexual Energy jest kombinacjá starannie šrodków w celu zlagodzenia objawów i do natychmiastowej pracy na glébszym poziomie, przyczyniajác sié do zwiékszenia seksualnej energii, chéci i sily witalne.
# Arnica montana (Leopard's Bane) - dziala jak tonik miéšni i zwiéksza popéd seksualny.
Caladium # seguinum (American Arum) - Dla slabych erekcji podczas zamieszania, impotencja, i trudnošci w osiáganiu orgazmu.
# Marianus Carduus (St Mary's Thistle) - Na uczucie depresji, zapomnienia i apatii.
# Damiana (Turnera Aphrodisiaca) - Strach i impotencja.
# Galium Galium (Goose Grass) - dla zdrowej funkcji pécherza moczowego i dobry opiekun z nieprawidlowego wzrostu komórek.
# Hepar (wátroba ekstrakt) - Wspomaga prawidlowe funkcjonowanie wátroby, i synteza IGF-I, wa×ne anti-aging kofaktor.
# Koreañski ×eñ-szenia (Aralia Quinquefolia) - Zapewnia radosne poczucie sily i pobudza narzády plciowe.
Lactuca virosa # (pikantna salatka) - dla transportu i impotencja.
# Nuphar cialka ×óltego (European Lily Pond) - Dla zwiékszenia po×ádania seksualnego i poprawie erekcji. Zgodnie z ogólná afrodyzjak.
# Orchitinum (jádra ekstrakt) - impotencja Przysmaki i promuje wzrosla witalnošç seksualná.
# Phosphoricum acidum (kwas fosforowy) - za brak po×ádania seksualnego i leczy ból jáder.
# Pituitarum (ekstraktu przysadki) - Dla równowagi hormonalnej, nieplodnošci i slabošci seksualnej.
# Tremuloides Populus (Aspen Topola) - Na dolegliwošci pécherza moczowego, cewki moczowej i gruczolu krokowego.
# Supra substancji nerek (nadnerczy Extract) - sterylnošci seksualnej oslabienie i popiera wydzielania DHEA.
# Testosteron - na zwiékszenie sily miéšni i apetyt seksualny.
# Thymus ekstrakt - Dla po×ádania seksualnego.
# Thyroidinum (wyciág tarczycy) - Obsluga seksualny apetyt, wspomaga przyrost sily i traktuje uczucia niepokoju.
# Thuja occidentalis (Drzewo ×ycia) - letarg seksualne i traktuje dyskomfort w méskich narzádów plciowych.

Sugerowane Uzycie

Sugerowane Zastosowanie: tylko dla doroslych. Spray pod jézyk dwa razy trzy razy dziennie.

Koszyk wiecej
0 przedmiotˇw
Producentˇw wiecej
Ultra lab
Ultra lab
Promocje wiecej
Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek
Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek
 €38.00  €18.50 
Stosuj siÚ do nas
Twitter Facebook
Ochrona strony
Website Protection©Site Scanner protects this website from security threats.
Bezpieczna Karta kredytowa
Credit Card Safe
Wiadomosci wiecej

Produkty
  • English
  • Polska
  • Magyar
  • ČeÜtina
  • SlovenÜčina
  • RomÔnă
 
1-AndroSterone 60 Tabletek 4-AD RD - 60 Tabletki 5-HTP 100 mg 120 Kapsulek 7-KETO - DHEA 100 mg - 60 Kapsulek
7-Keto - LeanGels CLA 100 mg - 60 Softgels Acai 1000 mg zielonej herbaty 500 mg - 120 kaps. Alfalfa - Alfalfa 500 mg 250 Tablets Alive! Whole Food Energizer Multivitamin 90 Tabletek
Anavar - OXANDROLONE 180 Tabletek Artemizyny Super 200 mg - 60 Kapsutek Bee Pollen Complex - Bee Pollen Complex Natural 100 Tablets Bee Propolis - Bee Propolis Natural 500 mg 100 kapsulek
Beta Carotene - Beta-karoten 15 mg 25.000 I.U. 100 kaps. Bilberry - Borˇwka 1000 mg 90 kaps. Biotin - Biotyna 1000 mcg 100 tabletek Borage Oil - Ogˇrecznik Olej 1000 mg 50 kaps.
Calcium - 600 Witamina D 100 tabletki wapnia Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets Caprylic Acid Kwasu oktanowego 365 mg 100 tabletek Cat’s Claw - Cat Claw 500 mg 90 kapsulek
Choline & Inositol - Cholina i inozytol 250 mg 100 tabletek Chromium Picolinate - Pikolinian chromu 200 mcg 100 tabletek Collagen - Collagen 400 mg 100 kapsulek Colon Cleanser - PielÚgnacja twarzy Colon 240 kapsulek
Colostrum - Colostrum 650 mg 60 kapsulek CoQ-10 - Koenzym Q-10 100 mg 120 kaps. CoQ10 - 100 mg - 120 Softgel Cranberry - Cranberry Plus Witamina C 100 kaps.
Damiana Leaves - Damiana Liście 450 mg 100 kapsulek Dandelion Root - Korze˝ mniszka lekarskiego 520 mg 100 kapsulek DECAVOL - Nandrolonu RDe - 60 Tabletek DHEA 25 mg Puritans Pride 250 Tabletek
DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek Diabetic - Diabetic Formula Wsparcie 60 Tablets Dianabol 575 mg-90 Tabletek DL-Phenylalanine - DL-Fenyloalanina 500 mg 50 tabletek
DMAE 100 mg 100 kapsulek Eleuthero - Że˝-sze˝ syberyjski Eleuthero 500 mg 100 tabletek Fenugreek - Kozieradki 610 mg 100 kapsulek Flaxseed Oil - Olej lniany Organic 1000 mg 100 kaps.
Form XT 60 Tabletek GABA 750 mg 100 Kapsulek Garlic Odor Free - Czosnek przykrych zapachˇw 500 mg 100 tabletek German Organic 150 mg - 50 kapsutek
Ginger Root - Korzenia imbiru 550 mg 100 kapsulek Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek Ginseng Complex - Że˝-sze˝ Complex 1000 mg 50 kapsulek Glucosamine Chondroitin - Glukozamina chondroityny MSM 120 tabletek
Glutathione - Glutation 250 mg - 60 Vcaps Goldenseal Root - Goldenseal root 470 mg 100 kapsulek Grapefruit Pectin - Pektyny Grapefruit 1000 mg 120 tabletek Grapeseed Extract - Wyciąg z pestek winogron 100 mg 50 kapsulek
Graviola 500 mg - 100 Kapsulek Green Source - Zielona Źrˇdlo Multi Vitamin Complex 120 tabletek Green Source - Zielone źrˇdla - 120 Tabletek Green Tea Extract - Green Tea Extract 315 mg 100 kapsulek
Guarana 1200 mg 90 tabletek Gymnema Sylvestre - Sugar Destroyer 400 mg 90 tabletek Hawthorn Berries - Owoce glogu 565 mg 100 kapsulek HGH Hormonu Wzrostu Patch 9990ng
HGH Kompleks 126 Tabletek Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek Hyaluronic Acid - Kwas hialuronowy 100 mg 30 kapsulek Iron Plus - Żelazo Plus 28 mg 90 kapsulek
Kre-Alkalyn Kreatyna 120 Kapsulek Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps. Kudzu 1000 mg 60 tabletek L-Arginina 1000 mg 50 tabletek
L-Arginina L-ornityny L-lizyna 50 tabletek L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 60 tabletek L-Glutamina 500 mg 50 tabletek L-Lysine - L-lizyna 1000 mg 60 tabletek
L-Tyrosine - L-tyrozyna 500 mg 50 kapsulek Lecithin - Lecytyna 1200 mg 100 kaps Lutein - Luteina 20 mg 60 kaps Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps
M1D Andro 90 Tabletek Maca 500 mg - 100 Kapsulek Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek Melatonin TR 3 mg Time Release - 100 Tabletek
Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki Melatonina 3 mg - Good N' Natural - 240 Tabletek Melatonina Natrol 1 mg 180 Tabletek Melatonina Natrol 3 mg 240 Tabletek
Menopauza Formula 100 Tablets Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek Nattokinase - Nattokinase 100 mg - 60 Vcaps Natural Whey Protein - Bialka Serwatkowego 20 g -100 Tablets
Neuro-PS - Neuro-PS 500 mg 60 kaps. Niacin - Niacyna 500 mg Flush Darmowe 50 kapsulek Noni - Noni 400 mg 100 kapsulek Omega - Omega 3-6-9 Chia Oil 1000 mg 60 kaps.
Omega - Omega 3-6-9 Len, Fish, z ogˇrecznika 1200 mg 120 kaps. Omega-3 - Omega-3 (Natural Oil Fish) 1200 mg 100 kaps. ONE - ONE wielu Formula witaminy i mineralne - Timed Release 180 tabletek Oregano Oil - Oregano Oil 1500 mg 90 kaps.
Oregano Oil Liquid - Ciekly olej Oregano 30ml Organiczny Germanu 100 mg - 100 tabletek Pantothenic Acid - Kwas pantotenowy (Timed Release) 500 mg 100 tabletek Pau d'Arco - Pau d'Arco 500 mg 100 kapsulek
Peppermint Oil - Olejek z miÚty pieprzowej 50 mg 90 kaps. Policosanol - Policosanol 10 mg 90 kaps. Pomegranate - Granat 250 mg 60 kapsulek Potassium Chelated - Chelated potasu 99 mg 100 tabletek
Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps. Protein Natural Whey Concentrate - Protein Natural Whey Concentrate 200 mg 100 tabletek Pycnogenol - Pycnogenol 60 mg 30 kapsulek Quercetin Plus Vitamin - Kwercetyna Plus Witamina C 50 kapsulek
Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek Resveratrol - Resveratrol 50 mg 60 kaps. Royal Jelly - Royal Jelly 500 mg 60 kaps. SAMe 400 mg 30 Tabletek
Saw Palmetto - Saw Palmetto 450 mg 100 kapsulek Selenium - Selen 200 mcg 100 tabletek Senior Eye Vision - Senior Eye Vision 200 kapsulek Skin Hair Nails - Gwoździe do wlosˇw skˇry Formula 120 tabletek
SOD Superoxide Dismutase - Dysmutaza ponadtlenkowa SOD 100 Tablets St. John's Wort - Dziurawiec zwyczajny 300 mg 100 kapsulek Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek
Stress B - B Stress - z witaminą C Timed Release 60 Tablets Sustanon 250 - 42 Tabletki Taurine - Tauryna 500 mg 50 tabletek Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml
Tonalin - Tonalin 1000 CLA 120 kaps. Tribulus 1000 mg - 90 Tabletki Tribulus Terrestris - Tribulus 250 mg 90 kapsułek Turmeric - Kurkuma 400 mg 100 kapsułek
Turmeric Curcumin - Kurkumina Kurkuma 60 kapsułek Ubiquinol - Ubichinolu 100 mg 60 Kapsułki Ultra B-Complex TR Time Release 100 Tabletek Ultra Man - Ultra Man ​​(Timed Release) 90 tabletek
Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek Valerian - Korze˝ kozlka 450 mg 100 kapsulek Vitamin - Witamina A i D 100 kaps Vitamin B - Witamina B-100 Ultra B-Complex wydania Tymczasowy 100 Tablets
Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek Vitamin B-2 - Witamina B-2 100 mg Ryboflawina 100 Tablets Vitamin B-6 - Witamina B-6 100 mg 100 tabletek Vitamin C - Witamina C 1000 mg z Rose Hips 100 Tablets
Vitamin D3 - Witamina D3 5000 I.U. 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-1000 Natural 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-400 z Selen 100 kaps. Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek
Wild Yam - Dzikie Korze˝ Yam 405 mg 100 kapsulek Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek Zinc - Cynk 50 mg Chelated 100 Tablets