Jezyki
Polska
        
Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps.

Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps.


[NW 3348]
€ 79.50    € 51.35  
Ilosc:  

Prostata Clinical Strength - 90 kaps.

KorzyÜci zdrowotne of Clinical Health prostaty Sila

• Wsparcie prostaty
• Clinical Strength Saw Palmetto, Beta-sitosterol i Likopen
• Ukierunkowane prostaty wspomagajßce skladniki od×ywcze
• zdrowa prostaty
• Zmniejsza przerost prostaty
• Pomaga lagodziš problemy urologiczne

NOW ® Clinical Strength zdrowia prostaty to synergiczne polßczenie roÜlinne i substancje od×ywcze, które wspierajß zdrowego gruczolu krokowego. Clinical Health prostaty Sila zawiera roÜlinne Saw Palmetto Extract, likopenu i beta-sitosterolu na potencje, które sß porównywalne do tych, które okazaly siÚ skuteczne w badaniach klinicznych. Clinical Health prostaty Sila zapewnia dodatkowe wsparcie ×ywieniowe z cynk, selen, kwercetyna i witamina D-3, które sß znane odgrywajß wa×nß rolÚ w optymalnego funkcjonowania prostaty.

Prostata utrzymania zdrowego gruczolu krokowego i mo×e byš korzystne dla kobiet, aby pomóc zlagodziš problemy urologiczne. Wraz z wiekiem mÚ×czyzn staje siÚ coraz bardziej wa×ne, aby podjßš skladników od×ywczych niezbÚdnych do utrzymania zdrowej prostaty. Prostate Zdrowia zostal stworzony w celu zapewnienia, ×e ​​ludzie majß dostÚp do najwy×szej jakoÜci ziolowy suplement.

Prostaty jest jednym z najczÚstszych zaburze˝ narzßdów z mÚskiego ukladu plciowego. Istniejß trzy warunki, które mogß powodowaš problemy z prostatß:

Rak prostaty jest drugß najczÚstszß przyczynß zgonów wÜród mÚ×czyzn. MÚ×czy×ni powy×ej 50 roku ×ycia zazwyczaj sß bardziej podatne na problemy z prostatß, do 80 procent mÚ×czyzn lub innej formie problemu prostaty.

Gruczolu krokowego u mÚ×czyzn w ka×dym wieku jest zapalenie gruczolu krokowego. Jest to zwykle spowodowane przez bakterie, który zainfekowal prostaty z innego obszaru ciala. Zmiany hormonalne w organizmie mo×e byš inna przyczyna

lagodny przerost prostaty jest stopniowe przerost prostaty. Uwa×a siÚ, ×e byš wynikiem zmian hormonalnych zwißzanych ze starzeniem siÚ. Chocia× nie nowotworowych powiÚkszenie gruczolu krokowego mo×e powodowaš problemy, takie jak utrudnianie cewki moczowej kanal, trudno jest oddaš mocz i mo×liwoÜš opró×nienia pÚcherza jest oslabiona. Mo×e to wywrzeš presjÚ na nerki i pÚcherz moczowy.

Saw Palmetto byla u×ywana do powiÚkszenia prostaty i stany zapalne. Komisja stwierdzila, zmniejszenie przerostu prostaty, zmniejszajßc iloÜš stymulacji hormonalnej gruczolu krokowego.

Nasiona dyni sß przydatne do prawie wszystkich przypadkach problemów z prostatß. OczywiÜcie bogate w cynk. Niedobór cynku jest zwißzana przerost prostaty. Gleby wykorzystywane w rolnictwie jest czÚsto ubogie w cynk i wa×ne jest, aby dodatek z jedzeniem na ×ródlo.

Likopen jest co daje pomidory, arbuzy, ró×owy grejpfrut, moreli i innych czerwonych owoców i warzyw, ich kolor czerwony. Barwnik ten dziala jako przeciwutleniacz w organizmie, chronißc komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki powstajß, gdy komórki ciala spališ tlenu na energiÚ.

likopen Liczne badania wykazaly, ×e mÚ×czy×ni, którzy otrzymujß wiÚcej likopenu w diecie zmniejsza ryzyko raka prostaty i energii wzrasta. W 1995 roku badania Harvard University przeprowadzone z 47.894 ludzi, naukowcy stwierdzili, ×e spo×ywanie 10 lub wiÚcej razy w tygodniu z pomidorów bylo zwißzane ze zmniejszeniem ryzyka raka prostaty o tyle procent 34. Mimo, ×e inne czynniki sß prawdopodobnie równie× udzial, nie mo×e pójÜš ×le, tym bardziej czerwonych owoców i warzyw w diecie.

Porcja: 3 kaps.

Porcji:
kalorie 10
Kalorie z tluszczu 10
Tluszcz 1 g 2%
Tluszcze trans 0 g
Witamina D-3 (cholekalcyferol) 400 IU 100%
Cynk (z glicynian cynku)
(Chelat aminokwasowy) (TRAACS) (Albion) 15 mg 100%
Selen (z Selen Amino Complex Acid)
(TRAACS) (Albion) 70 mcg 100%
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens)
(min. 85% kwasów tluszczowych) 320 mg
Fitosterole (sterole roÜlinne) (z Beta-sitosterol) 850 mg
Ekstrakt z korzenia pokrzywy pokrzywa (Urtica dioica) 240 mg
Kwercetyna (od Dihydrat kwercetyna) 250 mg
Ekstrakt z korzenia kurkumy (Curcuma longa) 100 mg
Pumpkin Seed Oil 1,0 g (1,000 mg)
Likopen (LYC-O-MATO naturalny ekstrakt z pomidorów) 10 mg
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (liÜš) 100 mg
Pomegranate Extract (Punica granatum) (owocowe) 100 mg
Natural Trans-resveratrol
[z japo˝skiego Wycißg Knotweed (cuspidatum Polygonum) (Root)] 10 mg
LinumLife Complex (nasion lnu Lignan Extract)
(Linum usitatissimum) (okrywa nasienna) 25 mg

NastÚpujßce ekstraktów ziolowych sß standaryzowane do:
Ekstrakt z korzenia pokrzywy = min. 30 ppm Scopoletin
Ekstrakt z korzenia kurkumy = min. 95% kurkuminoidy
Green Tea Extract = min. 50% EGCG
Pomegranate Extract = min. 40% Eliagic kwas
Wycißg z nasion lnu Lignan = min. 4% SDG

Pozostale skladniki: kapsulka kapsulki (×elatyna, gliceryna, woda, chleb ÜwiÚtoja˝ski). Zawiera pochodnß soi

Nie zawiera: cukru, soli, dro×d×y, pszenicy, glutenu, mleka, jaj, skorupiaków i konserwantów.
Wolne od: cukru, soli, skrobi, dro×d×y, pszenicy, kukurydzy, mleka, konserwantów.

.

Sposób u×ycia: Jako suplement diety, 3 kapsulki dziennie podczas posilku.

Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps.
Vitamass
Manufactured by: Now Foods
Ç51.35 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.