Jezyki
Polska
        
Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek

Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek


[GN 4548]
€ 45.50    € 25.35  
Ilosc:  

Milk Thistle (Sylimaryna) 250 mg 100 kapsulek

 

Korzyšci zdrowotne wynikajįce z ostropestu

 

• Obsluga zdrowe wįtroby

• Obsluga zdrowe i jasne skóry

• Obsluga zdrowe funkcji pécherzyka žólciowego

• Pomaga w obnižaniu poziomu cholesterolu

• Czy ogromny wplyw detoksykujįcy

 

Kwasu ostropestu posiada wlašciwošci antyoksydacyjne, które mogį pomóc w walce z komórek szkodliwe wolne rodniki w organizmie. Wiele badań naukowych teraz podkrešlajį zdolnošē ostropestu pomaga w utrzymaniu zdrowych funkcji wįtroby.

 

Ostropestu plamistego (Silybum marianum), czlonek rodziny slonecznika, byl užywany przez zielarzy ponad 2000 lat. Ziolo to jest wysoki, barczysty, rošlin, które rosnį owoce, i pochodzi z basenu Morza šródziemnego. Jest to jeden z najstarszych znanych leków ziolowych, na poczįtku uzdrowiciele odkryli, že oset može stymulowaē przeplyw žólci z wįtroby, wspierajįc zdrowe trawienie i róžne dolegliwošci zwiįzane z wįtrobį.

 

Owoc tej rošliny zawiera flavonolignands. Sį one odpowiedzialne za korzyšci z ostropestu plamistego. Ostropest byl užywany prawie wylįcznie do poprawy zdrowia wįtroby. To jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i jako taki pomaga w usuwaniu toksycznych substancji z organizmu. Kiedy wįtroba jest uszkodzona przez spožycie alkoholu, užywania sterydów, zanieczyszczeń lub innych czynników šrodowiskowych, ostropest pomaga wįtrobie do tworzenia nowych komórek wįtroby.

 

Ostropest može byē równiež pomocne w zmniejszeniu ryzyka wystįpienia kamieni žólciowych. Jego zdolnošē do oczyszczania wįtroby jest dobrze udokumentowane w literaturze naukowej.

 

Populacje, które mogį odniešē najwiéksze korzyšci z suplementacji ostropestu plamistego to: osoby z zapaleniem wįtroby typu C, choroby wįtroby, lub innych dlugoterminowych problemów zdrowotnych, osób cierpiįcych lub wyjšē z alkoholizmu, osób pragnįcych uzupelniē o silne przeciwutleniacze i sportowców pragnįcych poprawiē wyniki sportowe i ogólnego stanu zdrowia.

 

Ze wzglédu na ostropestu zdolnošē do generowania nowych komórek wįtroby, obecnych i bylych alkoholików mogį korzystaē z jego užytkowania. Ostropest wykazano zwiékszenia regeneracji wįtroby, i chroniē wįtrobé przed dalszym uszkodzeniem wynikajįcych z nadužywania alkoholu.

 

Dbajįcych o zdrowie osób može stwierdziē, že ostropestu plamistego poprawia ich zdrowie poprzez usuniécie substancji toksycznych i szkodliwych utleniaczy z organizmu. Ze stanem dzisiejszym šrodowisku, prawie každy jest naražone na dzialanie zanieczyszczeń na co dzień. Funkcje Ostropest chroniē wįtrobé przed uszkodzeniem przez odtruwania organizmu.

 

Sportowców i kulturystów, može korzystaē z korzystania z ostropestu plamistego. Sportowców i kulturystów zwykle korzystaē z wielu suplementów diety w jednym czasie, w celu zwiékszenia wydajnošci. Korzystanie z wielu dodatków w jednym czasie može powodowaē synergizm, že wyniki w ogromny stres sį umieszczone na wįtrobé.

 

Po cyklu z miéšni produktów rošnie, pro-hormonów, termogeniki, lub inne uzupelnienia, sportowców može uznaē za wskazane, aby umožliwiē organizmowi odpoczįē od suplementacji, a jednoczešnie ostropestu na rzecz promocji zdrowia wįtroby.

Porcja: 1 kapsulka

250mg Milk Thistle Extract Seed

(Silybum marianum)

(Standaryzowany zawieraē minimum 80% Sylimaryna)

 

Pozostale skladniki: mįka ryžowa, fosforan dwuwapniowy, želatyna, stearynian magnezu rošlinny, Silica

 

Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, soja, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, konserwantów, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaē jednį (1) kapsulké trzy razy dziennie, najlepiej podczas posilku. lub kapsulki mogį byē otwarte i przygotowane jako herbata.

Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
€25.35 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.