Jezyki
Polska
        
Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek

Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek


€ 45.50    € 25.35  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Milk Thistle (Sylimaryna) 250 mg 100 kapsulek

 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z ostropestu

 

• Obsluga zdrowe wátroby

• Obsluga zdrowe i jasne skóry

• Obsluga zdrowe funkcji pécherzyka žólciowego

• Pomaga w obnižaniu poziomu cholesterolu

• Czy ogromny wplyw detoksykujácy

 

Kwasu ostropestu posiada wlašciwošci antyoksydacyjne, które mogá pomóc w walce z komórek szkodliwe wolne rodniki w organizmie. Wiele badañ naukowych teraz podkrešlajá zdolnošç ostropestu pomaga w utrzymaniu zdrowych funkcji wátroby.

 

Ostropestu plamistego (Silybum marianum), czlonek rodziny slonecznika, byl užywany przez zielarzy ponad 2000 lat. Ziolo to jest wysoki, barczysty, rošlin, które rosná owoce, i pochodzi z basenu Morza šródziemnego. Jest to jeden z najstarszych znanych leków ziolowych, na poczátku uzdrowiciele odkryli, že oset može stymulowaç przeplyw žólci z wátroby, wspierajác zdrowe trawienie i róžne dolegliwošci zwiázane z wátrobá.

 

Owoc tej rošliny zawiera flavonolignands. Sá one odpowiedzialne za korzyšci z ostropestu plamistego. Ostropest byl užywany prawie wylácznie do poprawy zdrowia wátroby. To jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i jako taki pomaga w usuwaniu toksycznych substancji z organizmu. Kiedy wátroba jest uszkodzona przez spožycie alkoholu, užywania sterydów, zanieczyszczeñ lub innych czynników šrodowiskowych, ostropest pomaga wátrobie do tworzenia nowych komórek wátroby.

 

Ostropest može byç równiež pomocne w zmniejszeniu ryzyka wystápienia kamieni žólciowych. Jego zdolnošç do oczyszczania wátroby jest dobrze udokumentowane w literaturze naukowej.

 

Populacje, które mogá odniešç najwiéksze korzyšci z suplementacji ostropestu plamistego to: osoby z zapaleniem wátroby typu C, choroby wátroby, lub innych dlugoterminowych problemów zdrowotnych, osób cierpiácych lub wyjšç z alkoholizmu, osób pragnácych uzupelniç o silne przeciwutleniacze i sportowców pragnácych poprawiç wyniki sportowe i ogólnego stanu zdrowia.

 

Ze wzglédu na ostropestu zdolnošç do generowania nowych komórek wátroby, obecnych i bylych alkoholików mogá korzystaç z jego užytkowania. Ostropest wykazano zwiékszenia regeneracji wátroby, i chroniç wátrobé przed dalszym uszkodzeniem wynikajácych z nadužywania alkoholu.

 

Dbajácych o zdrowie osób može stwierdziç, že ostropestu plamistego poprawia ich zdrowie poprzez usuniécie substancji toksycznych i szkodliwych utleniaczy z organizmu. Ze stanem dzisiejszym šrodowisku, prawie každy jest naražone na dzialanie zanieczyszczeñ na co dzieñ. Funkcje Ostropest chroniç wátrobé przed uszkodzeniem przez odtruwania organizmu.

 

Sportowców i kulturystów, može korzystaç z korzystania z ostropestu plamistego. Sportowców i kulturystów zwykle korzystaç z wielu suplementów diety w jednym czasie, w celu zwiékszenia wydajnošci. Korzystanie z wielu dodatków w jednym czasie može powodowaç synergizm, že wyniki w ogromny stres sá umieszczone na wátrobé.

 

Po cyklu z miéšni produktów rošnie, pro-hormonów, termogeniki, lub inne uzupelnienia, sportowców može uznaç za wskazane, aby umožliwiç organizmowi odpoczáç od suplementacji, a jednoczešnie ostropestu na rzecz promocji zdrowia wátroby.

Porcja: 1 kapsulka

250mg Milk Thistle Extract Seed

(Silybum marianum)

(Standaryzowany zawieraç minimum 80% Sylimaryna)

 

Pozostale skladniki: máka ryžowa, fosforan dwuwapniowy, želatyna, stearynian magnezu rošlinny, Silica

 

Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, soja, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, konserwantów, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) kapsulké trzy razy dziennie, najlepiej podczas posilku. lub kapsulki mogá byç otwarte i przygotowane jako herbata.

Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
€25.35 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.