Jezyki
Polska
        
Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps

Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps


[GN 18480]
€ 69.50    € 42.25  
Ilosc:  

Likopen 40 mg 60 kaps.

 

Korzyšci zdrowotne wynikajįce z Likopen

 

• Zidentyfikowane jako kluczowy skladnik znajdowany w bogatych, czerwone pomidory

• Karotenoidy sį zwiįzane z kilkoma korzyšci dla zdrowia

• maja pozytywny wplyw na metabolizm cholesterolu

• Ochrona komórkowe

• Wsparcie Antioxidant

• Rak prostaty zapobiegania

 

Likopen, sprawdzony przeciwutleniacz, jest dobrze znana ze swego dobroczynnego wsparcia na rzecz promowania prostaty, ukladu krįženia i ukladu odpornošciowego zdrowia. To raz na dobé formula zawiera 40 mg likopenu, kwoté zalecanį przez ekspertów w dziedzinie zdrowia w celu osiįgniécia dodatkowe žródlo przeciwutleniaczy.

 

Likopen jest niesamowity phytonutrient. Likopen jest przedmiotem najnowszych badań ujawniajįcych jego wlašciwošci przeciwutleniajįce i zostal zidentyfikowany jako kluczowy skladnik znajdowany w bogatych, czerwone pomidory. Mimo, že dieta bogata w owoce i warzywa jest zalecany do optymalnego zdrowia, to može byē trudne do uzyskania odpowiedniej porcji. Przez izolowanie Likopen na latwe do polkniécia kapsulek Biovea oferuje rozwiįzanie, które pomože uzupelniē dieté w tym promujįcych zdrowie zwiįzek.

 

Odsetki rosnį w likopen, poniewaž z wielu ostatnich badań epidemiologicznych likopen implicating može zmniejszyē ryzyko raka i chorób ukladu krįženia. Dieta bogata w pokarmy zawierajįce karotenoidy, jest zwiįzane z kilkoma korzyšci dla zdrowia. Likopen posiada unikalne cechy strukturalne i chemiczne, które mogį przyczyniē sié do jej dzialań biologicznych u ludzi.

 

Wiele zgloszonych korzyšci zdrowotne likopenu sį przypisane do jej zdolnošci do ochrony komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Chociaž nie bylo mniej badań koncentruje sié na likopenu w porównaniu do innych karotenoidów, badania sugerujį, že likopen jest silniejszym wymiataczem wolnych rodników tlenu niž innych glównych karotenoidów w diecie.

 

Likopen jest takže zwiįzane z možliwošciį zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego. Ostatnio opublikowane duže badanie kliniczno-kontrolne z Wloch wykazaly zmniejszone ryzyko raka jelita grubego, iloraz szans 0.49-0.68, u osób spožywajįcych produktu pomidorowego dobé w porównaniu do osób spožywajįcych produkty pomidorowe raz w tygodniu.

 

Odwrotna zaležnošē miédzy rakiem piersi i likopen zaobserwowano równiež. Niedawne badania kliniczno-kontrolnego w Bostonie zbadali zaležnošē miédzy likopenu w tkance piersi a ryzykiem raka piersi. Badania na szczurach wykazaly, že szczurów leczonych likopen wzbogacony pomidor oleožywicznych rozwiniétych mniej nowotworów i mial mniejszį objétošē guza niž u szczurów kontrolnych.

 

Zwiįzek miédzy lycopenes i choroby cardiovasular jest takže badana. Naukowcy hipotezé, že likopen može pozytywnie wplynįē na metabolizm cholesterolu ze wzglédu na jego wlašciwošci antyoksydacyjne. Badacze sugerujį, že likopen može byē w stanie umiarkowanie obnižajį poziom cholesterolu.

 

Rak zapobiegania Liczne badania sugerujį, že spožywanie warzyw bogatych w likopen, takich jak pomidory lub produktów na bazie pomidorów, može zmniejszyē ryzyko raka piersi sié, szyjki macicy, przewodu pokarmowego, jelita grubego, pluc i raka prostaty. Czy likopen zapobiega nowotworom, czy zdrowe nawyki žywieniowe w ogóle sį kluczowymi czynnikami w zapobieganiu raka nie jest jasne. Lepsze badania sį potrzebne, aby zapewniē bardziej ostatecznych odpowiedzi.

Porcja 1 kapsulka

Amount Per Serving% Daily Value

Likopen 40 mg

 

Inne skladniki: olej kukurydziany, želatyna, olej sojowy, gliceryna, žólty wosk pszczeli, krzemionka.

 

Nie zawiera: glutenu, droždžy, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, skrobia, šrodków konserwujįcych, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.


.

Dla doroslych, przyjmowaē jednį (1) kapsulka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
€42.25 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.