Jezyki
Polska
        
Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps.

Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps.


[GN 29545]
€ 69.00    € 46.15  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Olej z kryla 1000 mg 60 kaps.

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z oleju z kryla


• Wsparcie ukladu sercowo-naczyniowego
• Obsluga wspólnej Zdrowia
• silnym przeciwutleniaczem
• Zwiékszona ochrona blony komórkowej
• Promuje mózg i uklad nerwowy systemu ochrony zdrowia
• wzmacnia system odpornošciowy
• Kontrola poziomu cukru we krwi


Mogá zmniejszyç ryzyko choroby wieñcowej serca zdrowa serca Udostépnia Omega-3 kwasy tluszczowe - "dobre" tluszcze wa×ne dla zdrowia komórkowej i metabolizmu wspomagajáce, ale nie rozstrzygajáce badania pokazujá, ×e spo×ycie kwasów EPA i DHA Omega-3 kwasy tluszczowe mogá zmniejszyç ryzyko choroby wieñcowej serca. Zobacz informacje ×ywieniowe dla calkowitej zawartošci tluszczu.

Omega-3 olej z kryla to unikalne ×ródlo kardioprotekcyjne tluszcze Omega-3, które czyniá go najlepszym wyborem do ochrony zdrowia serca.

Kryla (Euphausia wspanialy) to male skorupiaki stanowiáce istotny element ekosystemu Antarktyki. Te drobne skorupiaki sprowokowaç Omega-3 kwasy tluszczowe w postaci fosfolipidów, które zwiékszajá Omega-3 wchlanianie przez organizm.

Olej z kryla jest równie× ×ródlem antyoksydantów. Antyoksydanty zapobiegajá uszkodzeniom komórek. Uwa×a sié, ×e uszkodzenia komórek zwiéksza ryzyko raka i innych chorób. Przeciwutleniacze równie× spowolniç efekty starzenia. Olej z kryla kwasy omega-3 sá wchlaniane przez organizm latwiej ni× olej z ryb. Fosfolipidów w nim zawarte sá istotne dla dzialania mózgu.

Omega-3 kwasów tluszczowych w oleju z kryla znane sá z wlašciwošci przeciwnowotworowego, ale tak×e zapobiec chorobom ukladu krá×enia i optymalizacji systemu odpornošciowego. Badania wykazaly równie×, ×e regularne spo×ycie Omega-3 kwasy tluszczowe poprawia pamiéç i inne funkcje mózgu.

Olej z kryla jest glównym ×ródlem choliny, która jest niezwykle wa×ne dla zdrowia komórek i wczesnego rozwoju mózgu. Cholina jest obecne w oleju z kryla w formie Fosfatydylocholina co jest bardzo wa×ne w tworzeniu blon komórkowych, jest równie× odpowiedzialny za poprawná komunikacjé miédzy mózgiem a ró×ne czéšci naszego ciala.

Astaksantyna zawarte w oleju z kryla jest jednym z najpoté×niejszych przeciwutleniaczy w przyrodzie. Przeciwutleniacze sá znane do neutralizowania wolnych rodników, które mogá powodowaç raka i innych chorób przewleklych. W przeciwieñstwie do wiékszošci antyoksydantów, Astaksantyna jest w stanie przekroczyç barieré krew-mózg, co chroni mózg przed dzialaniem wolnych rodników.

Regularna suplementacja oleju z kryla pomaga obni×yç poziom cholesterolu LDL lub "zlego cholesterolu", zapobieganiu powa×nym chorobom ukladu krá×enia.

Zu×ycie oleju kryla pomaga wyrównaç poziom cukru we krwi zapobiegajác cukrzycy, ale tak×e pomaga diabetyków utrzymaç poziom cukru we krwi w ryzach.

Niedawne badania wykazaly, ×e codzienne spo×ywanie oleju z kryla (300mg) pomógl zmniejszyç ból i sztywnošç stawów.

Niepotwierdzone ×ródla sugerujá, ×e olej z kryla pomaga w zmniejszeniu objawów zwiázanych z PMS (zespól napiécia przedmiesiáczkowego).

Porcja 1 kapsulka

Kalorie 10
Kalorie z tluszczu 10
Tluszcz 1 g 1%
Tluszcze nasycone 0 g 0%
Wielonienasycone tluszcze 0 g
Jednonienasycone kwasy tluszczowe 0 g
Olej z kryla 1000 mg (1 g)
Wszystkich Omega-3 kwasy tluszczowe 130 mg
EPA (kwas eikozapentaenowy) 80 mg
DHA (kwas dokozaheksaenowy) 40 mg
Wszystkich Omega-6 kwasy tluszczowe 20 mg
Fosfolipidy 5 mg
Astaksantyna 1500 mcg


Inne skladniki: ×elatyna, gliceryna rošlinne, naturalne Karmel Kolor, d-alfa-tokoferolu, palmitynian retinylu.

Zawiera skorupiaki (kryl) skladników.

Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, Brak sztucznych aromatów, nie sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) do dwóch (2) kapsulek dziennie, najlepiej podczas posilku.

Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps.
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
Ç46.15 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.