Jezyki
Poszukiwanie
 
Kategorie
 5-HTP 5HTP
 Artemizyny
 Dhea - 7Keto
 Germanium
 Hgh Hormony
 Melatonina
 Testosteron
 Anty Starzenie
 Kulturystyka
 Zdrowie Kosci
 CoQ10
 Kreatyna
 Gaba
 Maca
Pro Anaboliki
 SAM-e SAMe
 Zdrowia Seksualnego
 Spac Odzysku
 Tribulus Terrestris
 Witaminy
 Yohimbe
 Odchudzanie
Kategorie
Wszystkie Produkty
Wszystkie Kategorie
Wszystkie Marki
Bezpieczne Zakupy
GoDaddy
Produkty polecane wiecej
Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek
Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek
 €65.50  €29.50 
Dianabol 575 mg-90 Tabletek

Dianabol 575 mg-90 Tabletek

 
[HT 0076] €99.00  €49.50 


Ilosc:       

Opis

Hi-Tech Pharmaceuticals Dianabol 90 tabletek

* Katalizator masy i sily
* Formula Muscle Ochrony
* Get wielkogabarytowych i ogromne
* Pobudzenie apetytu
* Zwiékszenie masy miéšniowej
Zwiéksza * w silé
* Zwiékszona pewnošç siebie
* Czystošç, wysoki wzrost jakošci w silé, i charakterystyczny efekt twardnienia ciala.

Hi-Tech Dianabol - Natural sterydowe šrodek anaboliczny majáce na celu zwiékszenie Muscle Mass NOWA FORMUlA! Rewolucyjne Catalyst dla zwiékszajác beztluszczowá masé miéšniowá i silé. Dziéki poláczeniu precyzji ekstrakty ziolowe, które powodujá ciala do budowania miéšni i straciç tluszczu - 33:1 androgenne stosunek.

glówná rolé Dianabol w sprawie Hi-Tech Muscle and zespól Sila, która obejmuje równiež Metanabol, Estrogenex, Anavar i Somatophen, jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach, tak aby zachowaç stan ogólny anabolismwhen podzial normalnego bialka wystépuje. Dianabol hamuje lub blokuje sygnaly i utrzymuje swoje ciéžko zarobione miéšni nienaruszone.

DIANABOL: Jak to bylo na temat sterydów anabolicznych Dianobol že kulturyšci znaležç tak niezwykly, že byl nazywany królem sterydy? To byl jej zdolnošç do budowania miéšni i sily w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Król powrócil i zostal tak trafnie znakami Dianabol ze wzglédu na jego niezwyklá zdolnošç do zwiékszenia sily i masy miéšni poprzez anty-proteolitycznej šrodków, które nauki i rzeczywistych dowodów šwiata sugeruje, može byç bardziej istotne dla ogólnego wzrostu miéšni niž bezpošrednie anaboliczne, aktywnošç syntezy bialek . Nowy król suplementacyjnym nie jest juž narkotyków. To rewelacyjne poláczenie precyzji ekstrakty ziolowe, które stanowiá wszechstronne podejšcie do budowania miéšni i utraté tluszczu poprzez zastosowanie wiékszej liczby procesów metabolicznych niž jego poprzednik. A poniewaž te drogi nie sá hormonalne, za pomocá mechanizmów, które dajá staly wzrost miéšni i sily.

Dianabol jest najnowszym stworzenie od zespolu Badañ i Rozwoju Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc, i jest jednym z piéciu produktów Hi-Tech line Sila miéšni i anabolicznych nutraceutyków, która obejmuje równiež Estrogenex, Metanabol, Somatophen i Anavar.

Podczas gdy wszystkie piéç produktów dzialaç w synergii, aby stworzyç wysoce anaboliczne i anty-proteolitycznej šrodowiska wzrostu, Dianabol jest rdzeniem bialka oszczédzajáce kierowcy, co oznacza, že podstawowym zadaniem Dianabol na temat zespolu jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach. Tak wiéc, Dianabol przyczynia sié do utrzymania stanu ogólnego anabolizm w czasach, gdy normalny rozklad bialka zachodzi, np. w okresach fizyczne i psychiczne, szkolenia intensywne, ograniczenie kalorii i po treningu silowego jest rzadkie. Innymi slowy, kiedy Twoje cialo bédzie zazwyczaj podzial bialek miéšniowych, aby zwolniç aminokwasów przekierowania do innych czéšci ciala, hamuje Dianabol lub bloków podzialu sygnalów i zachowuje swoje ciéžko zarobione miéšni nienaruszone.

Z pomocá Pharmatech, Ltd. (Belizean bazie badañ i rozwoju firmy), czynnych w Belizean Man Vine byly izolowane. Skladniki aktywne sá nazywane phenylethanoid glikozydy, które majá niesamowite antykataboliczne, przeciwzapalne i wlašciwošci rekuperacyjne. Dianabol zawiera silnie skoncentrowany ilošç tych phenylethanoid glikozydy, otrzymujác dramatyczne wyniki.

W badaniu przeprowadzonym przez Pharmatech wšród trzech grup méžczyzn zaangažowanych w program treningu silowego, dwie grupy, które užywane Belizean Man Vine wyciág zyskal 7,8 kg i 6,3 lb, odpowiednio, wiécej masy miéšniowej niž w grupie placebo w ciágu ošmiu tygodni okresu . šwiadczeñ w sprawozdaniach, co byla wspólna dla wszystkich badanych, sá zwiékszenia masy miéšniowej, skrócenie czasu odzyskiwania i podwyžszonej wytrzymalošci. Co to jest szczególnie interesujáce jest to, že grupa, która zyskala 6,3 lb wiécej miéšni opierajác sié na dieté, która skladala sié z 50% kalorii i bialka niž w grupie, która zyskala 7,8 lb, pokazujác anty-proteolitycznej dzialania ekstraktu . Jest równiež prawdopodobne, že phenylethanoid glikozydy mieç hamujácy wplyw na odpowiedž zapalná ze szkoleñ, a wiéc zarówno zwiékszenie odzysku i zwiékszenie produkcji tlenku azotu (z hamowania histaminy), mogá byç czynniki przyczyniajáce sié do uzyskanego przyrostu miéšni.

Dianabol nie tylko zatrzymujá sié z Belizean Man winorošli w jego sklad ... wywiázaç sié z jego imié i reputacjé istnieje wiele innych mechanizmów, dziéki którym Dianabol dziala. innych skladników Dianabol równiež funkcjonowaç jako šrodki anaboliczne, zwiékszajác syntezé bialek i retencjé azotu. Te skladniki majá wlašciwošci adaptogenne, jak równiež, co pozwala organizmowi przystosowaç sié do zwiékszenia obciážeñ i zméczenia walki. To prowadzi do wzrost miéšni szkieletowych i silé znanych równiež wzrasta. Anti-catabolic/adaptogenic wlašciwošci Dianabol wažná "normalizacji" wplyw na wszystkie funkcje organizmu. Prowadzi to do poprawy snu, stanu fizycznego i psychicznego i pomaga uniknáç przetrenowania. Dianabol ma ponadto dodatkowe normalizacji dzialania odnoszá sié one do syntezy RNA podczas stresu, który pozwala równiež na cialo, aby uniknáç katabolizmu pañstw. Efekt ten pozwala organizmowi znacznie wykonaç na wyžszym poziomie i odzyskaç po intensywnych treningach. Dianabol dziala równiež w poláczeniu z cialem wlasne mechanizmy insuliny poprzez stymulacjé produkcji insuliny (tworzác tymczasowy stan anaboliczny), zmniejszajác tym samym rozpad bialek (lepsze wykorzystanie bialka), zwiékszenie glikogenu w komórkach miéšniowych i zwiékszenie wolne utlenianie kwasów tluszczowych . Dianabol równiež okazal sié znacznie podniešç wspólczynnik wzrostu, insulina (IGF), wysoko anabolicznego hormonu produkowanego w wátrobie i innych tkankach.

Skladniki

Nutrition Facts
Porcja 1 tabletka
Porcji w opakowaniu 90
Porcji

Proprietary Blend z Explotab i Extend-Rx Technology 575 mg

Skladniki: Belizian Vine czlowiek wyciág (80%) (w BMV80) (Root), Tribulus Terrestris (90% saponin) (owoc), 25R Spirostan-5A-diolu-6-on-3-one, dehydroepiandrosteron Acetate, dehydroepiandrosteron Deconate , fitosteroli (90%) po ekstrakcji (standaryzowany do beta-sitosterolu, campesterolu stigmasterolu, brasykasterolu), Wild Yam Extract Belizian (jak BWY 6015), kwas rybonukleinowy Complex 3 (Rybosomowy RNA, RNA transfer RNA Messenger), 7-Keto- DHEA, 6,7 Dihydroxybergamottin, Naringen, Vanadyl Sulfate ester etylowy Smilagenin, Dicyclopentanone. Pozostale skladniki: celuloza Macrocrystalline, dekstroza, karboksymetyloskrobia sodowa, Explotab, hydroksy Propylmethylcellulose, stearynian magnezu, kwas stearynowy, krzemionka, FD and C Blue No 1, FD and C Red nr 40.

* Te ošwiadczenia nie zostaly ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Sugerowane Uzycie

Sugerowane užywane: Wež jednego (1) tabletka trzy razy dziennie z posilkami. Jest to wažne, jak wytrzymalošç tego produktu može spowodowaç nudnošci, ježeli sá spožywane bez jedzenia.

Related Pages
Dianabol Kup Sprzedaž online
Koszyk wiecej
0 przedmiotów
Producentów wiecej
Allergy Research - Nutricology
Allergy Research - Nutricology
Promocje wiecej
Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek
Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek
 €39.50  €18.50 
Stosuj sié do nas
Twitter Facebook
Ochrona strony
Website Protection©Site Scanner protects this website from security threats.
Bezpieczna Karta kredytowa
Credit Card Safe
Wiadomosci wiecej

Produkty
  • English
  • Polska
  • Magyar
  • Čeština
  • Slovenščina
  • Romānă
 
1-AndroSterone 60 Tabletek 4-AD RD - 60 Tabletki 5-HTP 100 mg 120 Kapsulek 7-KETO - DHEA 100 mg - 60 Kapsulek
7-Keto - LeanGels CLA 100 mg - 60 Softgels Acai 3000 mg - 120 kaps. Alive! Whole Food Energizer Multivitamin 90 Tabletek Anavar - OXANDROLONE 180 Tabletek
Artemizyny Super 200 mg - 60 Kapsutek Bilberry - Borówka 1000 mg 90 kaps. Biotin - Biotyna 1000 mcg 100 tabletek Borage Oil - Ogórecznik Olej 1000 mg 50 kaps.
Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wapń Chelated 100 Tablets Caprylic Acid Kwasu oktanowego 365 mg 100 tabletek Cat’s Claw - Cat Claw 500 mg 90 kapsulek Chromium Picolinate - Pikolinian chromu 200 mcg 100 tabletek
Collagen - Collagen 400 mg 100 kapsulek CoQ-10 - Koenzym Q-10 100 mg 120 kaps. CoQ10 - 100 mg - 120 Softgel Cranberry - Cranberry Plus Witamina C 100 kaps.
Damiana Leaves - Damiana Liście 450 mg 100 kapsulek Dandelion Root - Korzeń mniszka lekarskiego 520 mg 100 kapsulek DECAVOL - Nandrolonu RDe - 60 Tabletek DHEA 25 mg Puritans Pride 250 Tabletek
DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek Diabetic - Diabetic Formula Wsparcie 60 Tablets Dianabol 575 mg-90 Tabletek DL-Phenylalanine - DL-Fenyloalanina 500 mg 50 tabletek
DMAE 100 mg 100 kapsulek Eleuthero - Żeń-szeń syberyjski Eleuthero 500 mg 100 tabletek Fenugreek - Kozieradki 610 mg 100 kapsulek Form XT 60 Tabletek
GABA 750 mg 100 Kapsulek Garlic Odor Free - Czosnek przykrych zapachów 500 mg 100 tabletek German Organic 150 mg - 50 kapsutek Ginger Root - Korzenia imbiru 550 mg 100 kapsulek
Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek Glucosamine Chondroitin - Glukozamina chondroityny MSM 120 tabletek Glutathione - Glutation 250 mg - 60 Vcaps Grapeseed Extract - Wyciąg z pestek winogron 100 mg 50 kapsulek
Graviola 500 mg - 100 Kapsulek Green Source - Zielona Źródlo Multi Vitamin Complex 120 tabletek Green Source - Zielone źródla - 120 Tabletek Guarana 1200 mg 90 tabletek
Gymnema Sylvestre - Sugar Destroyer 400 mg 90 tabletek Hawthorn Berries - Owoce glogu 565 mg 100 kapsulek HGH Hormonu Wzrostu Patch 9990ng HGH Kompleks 126 Tabletek
Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek Hyaluronic Acid - Kwas hialuronowy 100 mg 30 kapsulek Iron Plus - Żelazo Plus 28 mg 90 kapsulek Kre-Alkalyn Kreatyna 120 Kapsulek
Krill Oil - Olej z kryla 1000 mg 60 kaps. Kudzu 1000 mg 60 tabletek L-Arginina 1000 mg 50 tabletek L-Arginina L-ornityny L-lizyna 50 tabletek
L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 60 tabletek L-Glutamina 500 mg 50 tabletek L-Lysine - L-lizyna 1000 mg 60 tabletek L-Tyrosine - L-tyrozyna 500 mg 50 kapsulek
Lecithin - Lecytyna 1200 mg 100 kaps Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps M1D Andro 90 Tabletek Maca 500 mg - 100 Kapsulek
Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek Melatonin TR 3 mg Time Release - 100 Tabletek Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki Melatonina 3 mg - Good N' Natural - 240 Tabletek
Melatonina Natrol 1 mg 180 Tabletek Melatonina Natrol 3 mg 240 Tabletek Menopauza Formula 100 Tablets Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek
Nattokinase - Nattokinase 100 mg - 60 Vcaps Natural Whey Protein - Bialka Serwatkowego 20 g -100 Tablets Neuro-PS - Neuro-PS 500 mg 60 kaps. Niacin - Niacyna 500 mg Flush Darmowe 50 kapsulek
Omega - Omega 3-6-9 Chia Oil 1000 mg 60 kaps. Omega - Omega 3-6-9 Len, Fish, z ogórecznika 1200 mg 120 kaps. ONE - ONE wielu Formula witaminy i mineralne - Timed Release 180 tabletek Oregano Oil - Oregano Oil 1500 mg 90 kaps.
Oregano Oil Liquid - Ciekly olej Oregano 30ml Organiczny Germanu 100 mg - 100 tabletek Pantothenic Acid - Kwas pantotenowy (Timed Release) 500 mg 100 tabletek Pau d'Arco - Pau d'Arco 500 mg 100 kapsulek
Peppermint Oil - Olejek z miéty pieprzowej 50 mg 90 kaps. Policosanol - Policosanol 10 mg 90 kaps. Pomegranate - Granat 250 mg 60 kapsulek Potassium Chelated - Chelated potasu 99 mg 100 tabletek
Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps. Protein Natural Whey Concentrate - Protein Natural Whey Concentrate 200 mg 100 tabletek Pycnogenol - Pycnogenol 60 mg 30 kapsulek Quercetin Plus Vitamin - Kwercetyna Plus Witamina C 50 kapsulek
Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek Resveratrol - Resveratrol 50 mg 60 kaps. Royal Jelly - Royal Jelly 500 mg 60 kaps. SAMe 400 mg 30 Tabletek
Saw Palmetto - Saw Palmetto 450 mg 100 kapsulek Selenium - Selen 200 mcg 100 tabletek Skin Hair Nails - Gwoździe do wlosów skóry Formula 120 tabletek SOD Superoxide Dismutase - Dysmutaza ponadtlenkowa SOD 100 Tablets
St. John's Wort - Dziurawiec zwyczajny 300 mg 100 kapsulek Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek Stress B - B Stress - z witaminą C Timed Release 60 Tablets
Sustanon 250 - 42 Tabletki Taurine - Tauryna 500 mg 50 tabletek Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml Tonalin - Tonalin 1000 CLA 120 kaps.
Tribulus 1000 mg - 90 Tabletki Turmeric - Kurkuma 400 mg 100 kapsułek Turmeric Curcumin - Kurkumina Kurkuma 60 kapsułek Ubiquinol - Ubichinolu 100 mg 60 Kapsułki
Ultra B-Complex TR Time Release 100 Tabletek Ultra Man - Ultra Man ​​(Timed Release) 90 tabletek Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek Valerian - Korzeń kozlka 450 mg 100 kapsulek
Vitamin - Witamina A i D 100 kaps Vitamin B - Witamina B-100 Ultra B-Complex wydania Tymczasowy 100 Tablets Vitamin B-2 - Witamina B-2 100 mg Ryboflawina 100 Tablets Vitamin B-6 - Witamina B-6 100 mg 100 tabletek
Vitamin C - Witamina C 1000 mg z Rose Hips 100 Tablets Vitamin D3 - Witamina D3 5000 I.U. 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-1000 Natural 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-400 z Selen 100 kaps.
Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek Wild Yam - Dzikie Korzeń Yam 405 mg 100 kapsulek Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek Zinc - Cynk 50 mg Chelated 100 Tablets